info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Van pretbox naar koelbox

//
Posted By
/
Comment0

Toen acht jaar geleden box 3 werd ingevoerd, werd die door velen getypeerd als ‘pretbox’. Inmiddels weten we beter en ervaren veel vermogensbezitters de heffing van 1,2 procent per jaar eerder als ‘koelbox’. Forse verliezen en toch belasting betalen!

Het systeem van box 3 is bijna kinderlijk eenvoudig: tel het vermogen per 1 januari en 31 december bij elkaar op, deel dat door twee, trek er de vrijstelling van af, bereken daar 1,2 procent over en je hebt de verschuldigde belasting. Die 1,2 procent is het product van een verondersteld rendement van 4 procent en een belastingtarief van 30 procent. Natuurlijk kan de waardering van bijvoorbeeld verhuurde panden discussie oproepen, maar in geval van spaartegoeden en effecten is ook dat geen probleem: gewoon overnemen van het jaaroverzicht van de bank.

Maar wat simpel is, is daarom nog niet rechtvaardig. De meeste fiscalisten zijn het er wel over eens dat het eerlijker zou zijn om exact te meten hoeveel rendement iemand over zijn vermogen heeft gehaald en daar belasting over te heffen. En dan heb ik het niet alleen over rente, dividend en huur, maar ook over waardestijging. En waardedaling moet dan behandeld worden als negatief inkomen en dus leiden tot teruggaaf van belasting. Zo’n systeem is op zich denkbaar en bestaat – vaak in afgezwakte vorm – in een aantal landen.

Nederland heeft daar bij de Belastingherziening 2001 niet voor gekozen en heeft box 3 ingevoerd, vanwege de eenvoud en de robuustheid. De eenvoud spreekt voor zich: we hebben alleen het begin- en eindvermogen nodig en alle transacties en mutaties door het jaar heen kunnen simpelweg worden genegeerd. De robuustheid slaat op de opbrengst voor de schatkist. Financiën wil graag een stabiele opbrengst, met niet te veel schommelingen. De verliezen op de beurs verlagen weliswaar de box 3-bezittingen ultimo 2008 maar het was natuurlijk pas écht rampzalig geweest voor Wouter Bos als men die verliezen had kunnen verrekenen met het overige inkomen over dit jaar. Nu betalen al die gedupeerde vermogensbezitters ondanks hun zware verliezen veelal nog steeds box 3-heffing.

Eerlijk of rechtvaardig voelt dat natuurlijk niet, maar het past wel bij box 3. Op voorwaarde althans dat de politiek het systeem intact laat, óók als het omgekeerde gebeurt en de werkelijke rendementen een tijd hoger liggen dan de veronderstelde 4 procent. Ook het voorstel van PvdA-kamerlid Paul Tang om de vrijstelling van circa 20.000 euro per persoon te verdubbelen is gevaarlijk. Dat idee op zich is sympathiek, ware het niet dat hij dit wil financieren door de heffing voor vermogens boven de 40.000 euro te verhogen naar 1,4 procent. Dit met het wereldvreemde argument dat “mensen met een groot vermogen in staat zijn om een hoog risico te lopen en dus om een hoog rendement te boeken.” Koop eens een krant Paul, zou ik zeggen, en dan praten we verder over hoge rendementen.

Hoe bot box 3 kan uitpakken, heeft ook de gelukkige winnaar van de Oudejaarsloterij 2004 ervaren. Omdat de trekking net voor de jaarwisseling werd gehouden, behoorde de prijs van 20 miljoen euro zowel op 31 december 2004 als op 1 januari 2005 tot de bezittingen in box 3. Daarmee verdween 240.000 euro direct weer in ’s rijks schatkist. Nou zal menigeen met zo’n geluksvogel niet veel meelij hebben, maar zuur is het wel. Niet zo zuur als box 3-heffing betalen terwijl je op de beurs de helft van je vermogen hebt verloren, maar toch…

Wil Vennix schreef deze column in oktober 2008 voor de Wegener-dagbladen

Leave a Reply