info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Kassa!

//
Posted By
/
Comment0

Het was even schrikken: Bulgaren blijken de Nederlandse Belastingdienst massaal als pinautomaat te gebruiken. Inmiddels is duidelijk dat deze fraude niet op zichzelf staat, de media maken melding van diverse vergelijkbare gevallen in de afgelopen jaren. Minder grootschalig maar qua aanpak vergelijkbaar. De zwakke plek van het Nederlandse systeem van toeslagen en voorlopige teruggaven is zijn laagdrempeligheid. Bij de aanvraag wordt niet of nauwelijks getoetst: u vraagt, wij betalen! Controle is er pas achteraf, bij de definitieve vaststelling van de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag respectievelijk van de aanslag inkomstenbelasting. Onterecht uitbetaalde bedragen worden dan teruggevorderd, maar dat gaat bij deze fraudeurs uiteraard niet lukken.

U heeft gezien hoe staatssecretaris Frans Weekers van Financiën hierdoor in de politieke problemen is gekomen. Wat hij allemaal wel of niet heeft geweten of moeten weten en hoever zijn verantwoordelijkheid reikt, weet ik niet. Wel valt me op dat de criticasters in de Tweede Kamer kort van memorie zijn. Zo kan de kinderopvangtoeslag sinds 2012 alleen nog worden aangevraagd voor de lopende en de voorgaande maand. Veel mensen wisten dat niet en verspeelden daardoor hun recht op de toeslag. Dezelfde partijen die nu hameren op fraudebestrijding eisten toen op even hoge toon van de staatssecretaris een versoepeling, en die is er ook gekomen. Erg klantvriendelijk, maar consequent is het niet echt te noemen.

Behalve over Nederland als kassa voor Europa is er ook nieuws over echte kassa’s, die in horecazaken en winkels. In branches waar ook anno 2013 nog steeds veel contant wordt betaald, is de kassa een belangrijk controlemiddel voor de fiscus. Althans als die kassa betrouwbaar is. Enkele jaren geleden bleek dat er kassa’s op de markt waren met een afroommodule ofwel ‘sjoemelknop’. Hiermee kon de ondernemer een deel van de aangeslagen omzet onzichtbaar wegboeken, zodat er minder btw en winstbelasting afgedragen hoefde te worden. De Belastingdienst sleepte met succes een aantal ondernemers die hiervan gebruik maakten voor de rechter, maar ook de leverancier van de kassa’s. Afgelopen maart meldde de FIOD een aantal Chinese restaurants in het noorden te verdenken van gesjoemel met kassa’s. En in april pakte de Belastingdienst groot uit met het nieuws over frauderende franchisenemers van Super de Boer. Het zeer hoge uitgavenpatroon van een van hen was voor de fiscus aanleiding voor een onderzoek en daaruit kwam naar voren dat met de retourknop kinderlijk eenvoudig geld uit de kassa kon worden opgenomen. Het onderzoek werd verbreed en wees uit dat een groot deel van de overige franchisenemers van Super de Boer op deze wijze de belasting heeft ontdoken.

Van repressie achteraf zet de Belastingdienst nu in op preventie vooraf. In samenwerking met softwareleveranciers is een keurmerk ontwikkeld voor kassa’s waar niet meer mee gesjoemeld kan worden. Ondernemers worden aangemoedigd om over te schakelen op deze keurmerkkassa’s. Verplicht stellen kan de Belastingdienst niet, maar het moge duidelijk zijn dat degene die hier niet aan meedoet op extra aandacht en controles kan rekenen, zeker op de langere termijn. Ondernemers die de afgelopen jaren hebben gesjoemeld, worden opgeroepen de verzwegen omzet alsnog aan te geven, waarbij er geen of minder boetes zullen worden opgelegd. U begrijpt al wat het betekent voor de schatkist als deze pardonregeling een succes wordt: kassa!

 

wilv_columnWil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs, heeft ruim veertien jaar fiscale columns geschreven voor diverse dagbladen. Aanvankelijk voor Brabants Dagblad, sinds 2007 ook voor de overige Wegener-dagbladen. Naast Brabants Dagblad zijn dat Eindhovens Dagblad, BN-deStem, Twentsche Courant Tubantia, De Stentor, De Gelderlander en de PZC (totale oplage plm. 750.000). Op 28 december 2013 is de laatste verschenen, de redactie heeft besloten om te stoppen met de drie columns in Geld en Werk, waaronder dus die van Wil.