info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Opzettelijke complexiteit?

//
Posted By
/
Comment0

Register Belastingadviseurs zijn veelal praktisch ingesteld. Ze moeten wel, want het merendeel van hun cliënten is dat ook. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische
sector, vermogende particulieren, non-profitinstellingen – ze zitten in de regel niet te wachten op dikke rapporten en adviezen. Ze hoeven zich niet in te dekken voor het buitenlandse hoofdkantoor of de concerncontroller. Ze willen gewoon weten welke alternatieven en welke risico’s er zijn en al brainstormend samen tot de beste keuze komen. Dat betekent dat in een bespreking veel parate kennis van de RB’er wordt verlangd. ‘Als ik die aftrekpost van € 10.000 heb, hoeveel belasting betaal ik dan minder?’ Of omgekeerd: ‘Hoeveel houd ik over van die extra € 10.000?’ Ogenschijnlijk simpele vragen, maar durft u ze nog direct te beantwoorden? Er is een tijd geweest dat je met basale kennis van de tariefschijven al een heel end kwam. Maar die paradijselijke eenvoud is voor onze inkomstenbelasting allang verloren gegaan.

Ik noem voor de vuist weg een aantal regelingen die effect kunnen hebben op de netto-uitkomst:
– inkomensafhankelijke algemene heffingskorting;
– inkomensafhankelijke arbeidskorting;
– heffingskortingen afhankelijk van inkomensgrenzen;
– beperking aftrekpercentage negatief inkomen uit eigen woning;
– premie Zorgverzekeringswet;
– huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget;
– eigen bijdrage AWBZ of WMO;
– huurverhoging waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen.

En misschien vergeet ik er dan nog wel een paar. Ik vind het beschamend dat onze belastingwetgever dit ondoordringbare woud heeft geschapen. Het enige lichtpuntje dat ik zie is dat de crisisheffing – u weet wel: die eenmalig was, maar daarna nog eens eenmalig is verlengd – er niet meer bij staat. Ons erelid prof. Leo Stevens formuleert het in zijn Handboek IB 2001 – die fiscale bijbel die natuurlijk bij ieder van u prominent op het bureau staat – op pagina 1433 scherp. Hij bekritiseert daar het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting, omdat die niet alleen het stelsel compliceert, maar bovendien omdat ‘het zicht op het feitelijke verloop van het marginale tarief erdoor wordt vertroebeld, of eigenlijk: gecamoufleerd. (…) Het is gewenst dat dergelijke om politiek opportunistische redenen ingebouwde bijbouwsels in het systeem van de inkomstenbelasting weer zo snel mogelijk worden gesloopt.’

Deze woorden zijn me uit het hart gegrepen! Het lijkt zelfs wel of men het erom doet. Dat het feit dat de belastingbetaler niet meer weet welk percentage hij over zijn inkomen betaalt, niet het onbedoelde en vervelende gevolg is van ondoordachte maatregelen van de wetgever, maar juist een bewust gekozen doel. Complexiteit om het zicht op de werkelijke belastingdruk te verdoezelen. Om het toptarief zogenaamd niet te hoeven verhogen, maar het feitelijk ondertussen wel te doen. Ik realiseer me dat dit een stevig verwijt is, maar zo langzamerhand lijkt het naïef te worden om van de goede bedoelingen van de wetgever uit te gaan. Dat mijn verwachtingen van de belastingherziening waarover Den Haag momenteel de mond vol heeft, vrij laag zijn, had u dan ook al wel begrepen.

Mr. W.J.M. (Wil) Vennix RB
Voorzitter Register Belastingadviseurs, redactielid Het Register

Bron: Redactioneel artikel Het Register 2015-2

Leave a Reply