info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

‘Brabant staat als een huis’

///
Comment0

bert_pauli‘Ik mag van geluk spreken dat ik als gedeputeerde actief mag zijn binnen deze provincie. Brabant staat als een huis. We zijn hier gewend om intensief samen te werken met ondernemers, grote en kleine bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat maakt dat Brabant één van de provincies is met de grootste economische groei.

Pauli, net begonnen aan zijn tweede termijn als gedeputeerde, is optimistisch. ‘Het gaat goed. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Denk nog maar eens terug aan de massaontslagen bij DAF en Philips in de jaren tachtig. Toen stonden er in één weekend 48.000 mensen op straat. En zelfs onlangs was er zo’n crisis met de ontslagen bij Philip Morris in Bergen op Zoom. Maar we hebben laten zien dat we in Brabant in staat zijn om deze problemen te overwinnen. Dat doen we door direct de juiste partijen aan tafel te brengen en met elkaar te bezien hoe we dingen anders kunnen organiseren. Als provincie steken we daarbij ook onze nek uit door bewust nieuwe vormen van samenwerking te initiëren, kansrijke initiatieven te faciliteren en ook in financiële zin te ondersteunen via bijvoorbeeld de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM). We realiseren ons daarbij dat alle grote veranderingen van onderop ontstaan. Daar zijn we in Brabant nu beter op toegerust dan in het verleden.’
Pauli noemt nog een factor van belang. ‘We weten dat de bedrijven, in samenwerking met het onderwijs zorgen voor vernieuwing en innovatie. Daarom geven we hen alle ruimte en ondersteuning.’ De gedeputeerde vervolgt: ‘Ook zetten we in op verdere internationalisering. Onze producten gaan de hele wereld over. En er zijn nog volop kansen. We kunnen bijvoorbeeld onze toegevoegde waarde in China verder vergroten door in te spelen op hun uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid, schone lucht en in de gezondheidszorg.’

Aantrekkelijk

‘Tot slot hebben we nadrukkelijk aandacht voor een goed arbeidsmarktbeleid, om ook in de toekomst vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Het blijkt dat een aantrekkelijke leefomgeving van doorslaggevend belang is. Het is belangrijk dat professionals uit binnen- en buitenland hier ook in de toekomst graag wonen, werken en ontspannen. Dat betekent dat we moeten profiteren van de pluspunten van Brabant. Ook beleidsmatig doen we dat. We voeren een integraal beleid, met aandacht voor cultuur, sport, natuur en mobiliteit. Zo houden we Brabant ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar. Bovendien biedt deze aanpak tevens nieuwe kansen voor de vrije en de agrarische sector.’ Pauli geeft een voorbeeld. ‘Bedrijven als De Efteling en Beekse Bergen trekken nu voornamelijk dagjesmensen. Hoe mooi zou het zijn als we deze mensen kunnen verleiden om één of meerdere dagen in Brabant te overnachten? Daarbij maken we gebruik van de iconen uit de geschiedenis van onze provincie en leggen we slimme verbindingen. Volgend jaar zetten we in samenwerking met het Vrijetijdshuis bijvoorbeeld Jeroen Bosch in het zonnetje. Zo ontstaan er ook nieuwe kansen voor de agrarische sector, die het op dit moment erg lastig heeft. En die aanpak maakt eveneens het verschil voor andere sectoren. Waren we al goed in het creëren van rationele toegevoegde waarde bij de high tech? Door het aangaan van nieuwe verbindingen bieden de Brabantse bedrijven nu met design ook een sensorische toegevoegde waarde binnen de high tech. En zo ontwikkelen we nu in hoog tempo oplossingen om zo gezond mogelijk oud te worden in de eigen omgeving. Belangrijk voor ons als vergrijzende provincie. Het geheim van al deze successen: kijk waar de kracht zit bij de verschillende partijen en benut deze maximaal.’

Bedreigingen

Pauli noemt ook een aantal bedreigingen voor onze provincie. ‘Zoals gezegd heeft de agrarische sector het moeilijk en moet men hier een inhaalslag maken ten aanzien van onder meer duurzaamheid, maatschappelijke acceptatie en diervriendelijkheid. Demografisch is er een uitdaging met de vergrijzing en het wegtrekken van jongeren. Ook vormt de toenemende criminaliteit een bedreiging. En blijvende maatschappelijke veranderingen, brengen uitdagingen met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het winkelen, dat zich verplaatst naar het internet. Maar… ik ben ervan overtuigd dat we als Brabant van deze bedreigingen ook weer kansen maken.’

 

Leave a Reply