info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

DGA soms verplicht verzekerd voor WW en WAO

//
Posted By
/
Comment0

Directeuren-grootaandeelhouders van BV’s zijn soms verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De regels hiervoor veranderen op 1 januari 2016. Alle reden om de bestaande situatie goed onder de loep te nemen en mogelijk actie te ondernemen.

Hoewel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zich ondernemer voelen, ziet de overheid ze niet altijd als zodanig. In sommige gevallen worden ze verplicht onder de werknemersverzekeringen (WW, WAO en afhankelijk van de sector nog meer regelingen) gebracht. Dat kost dan snel € 5.000 premie per jaar, maar in sommige sectoren kan het prijskaartje nog flink hoger uitvallen. Tegenover de premieplicht staan ook uitkeringsrechten, maar de meeste dga’s vallen hier liever buiten en regelen het zelf (met veelal een arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat).

Hoofdregel is dat een dga gewoon werknemer en dus verzekerd is. Op die hoofdregel zijn diverse uitzonderingen, opgenomen in de Regeling Aanwijzing DGA. Op 1 januari 2016 treedt een gewijzigde Regeling Aanwijzing DGA in werking, die tot gevolg kan hebben dat verzekeringsplicht ontstaat of juist eindigt. Er is niet voorzien in overgangsrecht, de nieuwe regels treden direct in werking.

Niet verzekerd is de dga die – kort gezegd – zijn eigen ontslag kan tegenhouden. Dit is dus in principe iedereen die 50% of meer van de aandelen bezit. Een minderheidsaandeelhouder kan hier ook onder vallen als hij door een bijzondere juridische regeling in de statuten van de BV of via een stichting administratiekantoor kan voorkomen dat hij wordt ontslagen. Dit is onder de flex-BV-wetgeving relatief eenvoudig te regelen, maar de andere aandeelhouder(s) moet(en) dat dan uiteraard wel willen. Ook niet verzekerd is de dga die samen met zijn familieleden tot en met de derde graad 2/3 of meer van de aandelen bezit, zodat die familiegroep zijn ontslag kan verhinderen. Tot slot is er geen verzekeringsplicht als de directeuren-aandeelhouders samen alle aandelen bezitten en allemaal een gelijk belang hebben (de vof-variant). In al deze gevallen moet de dga statutair bestuurder van de BV zijn. In alle hiervoor genoemde gevallen gaat het niet om de aandelenverdeling in de holding maar in de onderliggende werkmaatschappij, waaruit in de regel managementfees wroden genoten. Echtgenoten, partners en kinderen van de dga kunnen wel of niet verzekerd zijn. Deels is dit geregeld in de Regeling Aanwijzing DGA en deels is dit afhankelijk van de vraag of hun positie vergelijkbaar is met gewone werknemers.

In dit artikel hebben we slechts de hoofdlijnen van deze ingewikkelde problematiek kunnen schetsen. Bespreek het met uw contactpersoon bij De Beer als dit speelt in uw situatie. Het is mogelijk om de Belastingdienst of het UWV een uitspraak te laten doen over uw situatie. Tevens kunnen we de juridische regelingen wellicht nog aanpassen om onder de verzekeringsplicht uit te komen. Of om er wél onder te vallen, mocht dat juist uw wens zijn.

Leave a Reply