info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

///
Comment0

wasOndanks dat u zich wellicht niet direct aangesproken voelt door de term schijnconstructie, kan de WAS ook op u of uw onderneming een enorme impact hebben.

Met ingang van 1 juli 2015 is een deel van de WAS in werking getreden. Onze overheid wil hiermee bereiken dat gelijk werk gelijk wordt beloond. Zo kunnen sinds 1 juli 2015 werkgevers en opdrachtgevers aansprakelijk gesteld worden voor betaling van loon waarop de werknemer recht heeft. Daarnaast krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken met aanvullende eisen voor de loonstrook.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2015

• Ketenaansprakelijkheid voor loon
De werknemer kan nu ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Eerder was alleen de werkgever hiervoor aansprakelijk.

• Inspectie SZW controleert en maakt namen bedrijven openbaar
De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels voor minimumloon en cao-loon houden. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dus ook van bedrijven die de regels ontduiken (naming and shaming).

• Uitwisseling informatie over werkgevers
Als de Inspectie SZW vermoedt dat een werkgever een cao niet naleeft, geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen.

• Vaststellen identiteit werknemer
Op verzoek van de Inspectie SZW moeten werkgevers de identiteit van werknemers vaststellen en doorgeven. Werkgevers hebben hier 48 uur de tijd voor.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

• Werkgevers betalen volledig minimumloon
Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimum loon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte huisvestingskosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

• Duidelijke loonstrook
Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Ook moeten zij alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten.

• Minimumloon via bank betalen
Werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen.

Kortom: wees alert en voorkom aansprakelijkheid, hoge boetes, dwangsommen en een slechte naam.

Leave a Reply