info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Maak bezwaar en bespaar!

//
Posted By
/
Comment0

bezwaarAls u een woning erft, wordt de verschuldigde erfbelasting berekend over de WOZ-waarde van de woning. Een eventuele lagere waarde in het economisch verkeer of een latere verkoopprijs van de woning is daarbij niet relevant.

U betaalt dus erfbelasting over de WOZ-waarde, ook al wordt deze waarde bij verkoop niet gerealiseerd!

Een verzachting daarbij is dat u mag kiezen uit de WOZ-waarde in het jaar van overlijden of het daarop volgende jaar: u kunt dus de laagste waarde kiezen.

Als u de WOZ-waarde van de geërfde woning te hoog vindt, kunt u als nieuwe eigenaar een nieuwe WOZ-waarde aanvragen bij de gemeente. U bent hierbij niet aan een termijn gebonden. Nadat u de nieuwe WOZ-waarde heeft ontvangen, kunt u hier binnen 6 weken bezwaar tegen maken. Indien de gemeente de WOZ-waarde verlaagt, geldt deze lagere waarde voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting.

Let er wel op dat u tijdig aangifte erfbelasting doet. U moet binnen 8 maanden na het overlijden aangifte erfbelasting doen. Indien u voor het verstrijken van deze termijn nog geen nieuwe WOZ beschikking heeft ontvangen of de behandeling van het bezwaarschrift is nog niet afgewikkeld, dan kunt u uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte erfbelasting. U vermeldt daarbij dat u een nieuwe WOZ-waarde heeft aangevraagd, of dat u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde en dat dit bezwaar nog niet is afgewikkeld.

Over het algemeen verleent de Belastingdienst uitstel tot het doen van aangifte. Soms legt de Belastingdienst daarbij een voorlopige aanslag op, maar dit gebeurt lang niet altijd. Het kan dan voordelig zijn om zelf om een voorlopige aanslag te verzoeken. De Belastingdienst rekent namelijk belastingrente vanaf 8 maanden na de dag van overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag. Op dit moment is deze belastingrente 4%. Door een voorlopige aanslag aan te vragen betaalt u eerder erfbelasting waardoor de belastingrente lager of zelfs nihil zal zijn. U moet dan wel een inschatting geven van het vermogen dat vererft.