info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Btw in 2016: wat staat ons te wachten?

///
Comment0

procentOok in het nieuwe jaar verandert er het nodige op btw-gebied en verwachten we een aantal belangwekkende uitspraken van de Hoge Raad. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste zaken op btw-gebied.

1. Btw-correctie auto van de zaak
Voor werknemers en ondernemers met een auto van de zaak die privé rijden met deze wordt de in aftrek gebrachte btw op de autokosten gecorrigeerd in de laatste btw-aangifte van het betreffende jaar. In de meeste gevallen is bezwaar gemaakt tegen deze btw-correctie omdat deze mogelijk in strijd is met de Europese wet. Naar aanleiding van de bezwaarschriften is er een aantal rechtszaken gestart en geeft de Hoge Raad hierover in 2016 het verlossende antwoord.

2. Btw-vrijstelling medici
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet op de omzetbelasting gewijzigd voor de (para)medische diensten. Uitsluitend medici met een BIG registratie komen in aanmerking voor de btw-vrijstelling. Inmiddels zijn er veel uitspraken geweest van lagere rechters waarbij ook niet BIG’ers met een vergelijkbare opleiding toch de btw-vrijstelling mogen toepassing. Wij verwachten daarom dat in 2016 de Wet op de omzetbelasting op dit punt wordt gewijzigd.

3. Btw aftrek bij aanschaf zonnepanelen vóór 12 juni 2013
Met ingang van 12 juni 2013 is het mogelijk om de btw terug te vragen op de aanschaf van zonnepanelen. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deze btw terugvragen. Dit komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 12 juni 2013. Inmiddels zijn er rechtszaken gestart om ook de btw van de aanschaf van zonnepanelen van vóór 12 juni 2013 terug te krijgen. De Hoge Raad doet in 2016 hierover uitspraak.

4. Nieuwbouw of verbouwing pand?
Indien een pand wordt gerenoveerd is het de vraag of voor de btw het pand na de renovatie als nieuwbouw wordt aangemerkt dan wel sprake is van een verbouwing. Dit kan gevolgen hebben voor de herzieningsregels voor de btw als mogelijke aftrek van btw op de kosten. Er is veel Europese jurisprudentie verschenen over wanneer er nu sprake is van nieuwbouw. Waarschijnlijk publiceert de Staatssecretaris ter verduidelijking in 2016 een besluit over dit onderwerp.

Leave a Reply