info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Waardering bedrijven vraagt expertise

///
Comment0

jan-pieter“Als iemand vroeger zijn bedrijf wilde verkopen, keken we voor de waardering vooral naar de historie van de onderneming. Nu kijken we meer naar de toekomst. Is het bedrijf ook in de toekomst in staat om in te spelen op kansen en mogelijke risico’s?”

Aan het woord is Jan-Pieter Gommers, partner en beëdigd register valuator bij De Beer Accountants en Belastingadviseurs.

Afgelopen jaar rondde Jan-Pieter de master Business Valuation af aan de Tias Business School. “Wij begeleiden veel fusies en overnames. Daar komen ook waarderingen bij kijken. Dat vormt meestal het begin van een intensief traject. Als registeraccountant had en heb ik een bovenmatige interesse in juist dit onderdeel van ons vak. Reden voor mij om me verder te verdiepen door het volgen van een tweejarige postdoctorale opleiding. Het was een behoorlijk intensieve opleiding die ik met plezier volgde en afgelopen jaar succesvol afrondde. Hierdoor behoor ik nu tot een nieuwe beroepsgroep binnen ons brede vakgebied. Deze groep van register valuators telt zo’n 250 specialisten in Nederland. Zij zijn allemaal aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).”

Wanneer vindt een waardering plaats?
“Bij een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig”, adviseert Jan-Pieter. “Daarbij kun je denken aan een bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf, een strategische overname, een management buyout, maar ook bij echtscheiding en vererving. Verder spelen waardebepalingen een rol bij het bepalen van economische schade, bij fiscale kwesties, bij gerechtelijke procedures en bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen.

Waarderen is een complex vak, waarbij zowel de onderneming en haar huidige resultaten van belang zijn én de toekomst en de omgeving van het bedrijf. Daarbij staan vragen centraal zoals: Op wat voor soort markt opereert het bedrijf bijvoorbeeld? Heeft het bedrijf een uniek product of is dit eenvoudig te kopiëren? Deze vragen kun je niet beantwoorden door alleen de jaarrekening te bekijken. Hiervoor is grondige kennis van zowel het bedrijf als zijn omgeving nodig. En daar komt mijn expertise om de hoek kijken. Dan blijkt dat de waarde van een onderneming niet hetzelfde is als de prijs is die een koper betaalt. De optimale prijs bereik je als op de markt vraag en aanbod in evenwicht zijn. Maar op de markt voor bedrijfsovernames is er vrijwel nooit evenwicht. Dit betekent dat de prijs en de waarde van een onderneming behoorlijk uiteen kunnen liggen. Net als de huizenmarkt een paar jaar een ‘kopersmarkt’ en vervolgens een paar jaar een ‘verkopersmarkt’ kan zijn, kan de markt voor bedrijfsovernames van jaar tot jaar verschillen. Dit is van invloed op de waarde van een onderneming.”

Waarde en prijs
Jan-Pieter vervolgt: “De prijs en de waarde verschillen ook doordat een koper van een bedrijf anders naar dit bedrijf kijkt dan de verkoper. Iedere partij bekijkt de onderneming vanuit zijn eigen, subjectieve perspectief en kent dus een andere waarde toe aan het bedrijf. Een verkoper van een familiebedrijf waardeert zijn eigen bedrijf vaak hoger dan een koper die datzelfde bedrijf wil toevoegen aan zijn keten. Hij verkoopt als het ware zijn kindje. Daar komen uiteraard emoties bij kijken. Daarom is een goed en onafhankelijk advies zo belangrijk. Wij kijken altijd naar de context als we een waardering maken. We berekenen de waarde over de toekomst én de risico’s die er zijn. Tijdens het onderhandelen bereik je vervolgens vaak een prijs die weer afwijkt van het bedrag dat beide partijen de onderneming waard vinden. Daarnaast zorgt ook de perceptie van waarde door verschillende partijen voor een verschil tussen waarde en prijs. Een strategische partij -die synergie kan realiseren en goedkoper geld kan lenen- kan dan uiteindelijk wel eens meer gaan betalen dan de rechterhand van de ondernemer die de zaak overneemt.”

Tijdige voorbereiding
Jan-Pieter adviseert om bij een verkoop goed en tijdig voor te bereiden. “Als je een auto of huis wilt verkopen zorg je er ook voor dat deze er netjes uitzien. Datzelfde geldt voor een bedrijf.  Een bedrijf dat erg afhankelijk is van de eigenaar is minder waard dan een bedrijf dat zonder de huidige eigenaar ook goed kan  draaien. Het is belangrijk dat de verkoper zich dan gaat richten op het zichzelf misbaar maken. Daarnaast moet het bedrijf er letterlijk en figuurlijk goed uitzien en op orde zijn. Dat geldt zeker ook voor de fiscale en juridische aspecten. Zorg voor een heldere structuur en werk oneffenheden weg. Het is trouwens altijd goed om voorbereid te zijn op verkoop. Er kan immers elke dag iemand langs komen die interesse heeft in jouw bedrijf, zonder dat jij bezig bent met een verkoop.”

Tips voor ondernemers:

• Bereid een verkoop van je bedrijf tijdig voor

• Kijk of je alles goed geregeld hebt

• Zorg dat je nooit voor verrassingen komt te staan

• Vraag om een goede adviseur die verstand van zaken heeft.

 

NIRV
Jan-Pieter Gommers is beëdigd Register Valuator (RV) en is aangesloten bij het NIRV. Hierbij zijn alle RV’ers in Nederland aangesloten. Daardoor staat het NIRV voor een verantwoorde en degelijke waardering van ondernemingen. De leden zijn specifiek opgeleid in de theorie en praktijk van het economisch waarderen van ondernemingen. Bovendien houden de RV’ers na hun opleiding hun kennis up-to-date door een systeem van permanente educatie. Meer info: www.nirv.nl.