info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Ruimere btw-vrijstelling voor zorgverleners in de individuele gezondheidszorg

//
Posted By
/
Comment0

dokterEr is een nieuw besluit over btw-vrijstelling voor zorgverleners. Hierdoor zijn hun diensten bij de persoonlijke gezondheidskundige verzorging soms ook vrijgesteld van btw als deze niet vallen onder de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Tot nu toe gold de btw-vrijstelling voor behandelingen die volgens de Wet BIG horen bij het deskundigheidsgebied van de zorgverlener.

Volgens het nieuwe besluit geldt de btw-vrijstelling nu ook voor:

  • zorgverleners die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen.
    Zij moeten dan behandelen met dezelfde kwaliteit als daartoe bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaars zouden doen.
  • zorgverleners die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg bieden met dezelfde kwaliteit als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren bieden.

In het besluit staat wat de Staatssecretaris bedoelt met ‘dezelfde kwaliteit’.

Artsen
Artsen zijn volgens het nieuwe besluit vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van hun patiënten. Hieronder vallen nu ook alternatieve behandelingen.

Een overzicht van alle wijzigingen leest u in het Besluit aanpassing medische btw-vrijstelling.

Leave a Reply