info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Leg uw inzichten vast in een familiestatuut!

//
Posted By
/
Comment0

familieSteeds meer families stellen een familiestatuut op waarin zij afspraken vastleggen ten aanzien van het familiebedrijf én waarbij ze de belangen binnen de familie, het bedrijf en de aandeelhouders op elkaar afstemmen. De ondernemer en zijn familie vullen het familiestatuut samen in en geven hiermee richting aan de toekomst van het bedrijf en de familie.

Door het opstellen van een familiestatuut leggen ze een aantal elementaire zaken vast en voorkomen ze discussies en mogelijk conflicten in de toekomst. Een belangrijk onderdeel van een familiestatuut is de opvolging. Het gaat dan zowel om de opvolging in de leiding van het bedrijf als de overdracht van aandelen of de onderneming aan de volgende generatie.

Een belangrijke vraag die hierbij speelt is of de opvolger altijd een familielid moet zijn of dat iemand van buiten de onderneming een betere keuze is. Daarnaast speelt de vraag of alle kinderen, ongeacht hun kwaliteiten en mogelijkheden, automatisch een functie binnen het familiebedrijf krijgen en welke financiële vergoeding hier tegenover staat.

Ook de dividendpolitiek is een belangrijk onderdeel. Als niet alle aandeelhouders een functie hebben binnen het bedrijf kunnen de belangen van de aandeelhouders afwijken van die van de opvolgende ondernemer(s). Een afweging tussen investeren en dividend uitkeren kan dan tot een ongewenste discussie leiden die het familiebedrijf in gevaar brengt. Zo zijn er diverse onderwerpen die men kan bespreken en vastleggen in een familiestatuut. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op staan. Op dat moment kan men het familiestatuut vaststellen.

Een familiestatuut is een levend document. Het is dan ook van belang om met elkaar in gesprek te blijven en te blijven toetsen of de inhoud van het familiestatuut nog de wensen weergeeft. Inzichten kunnen tenslotte veranderen, dan kan men het familiestatuut aanpassen.

Bekijk in hoeverre het zinvol is of een familiestatuut dienstbaar kan zijn binnen uw familiebedrijf. Uw adviseur bij De Beer adviseert al sinds lange tijd familiebedrijven en kan u begeleiden in het opstellen van een familiestatuut en desgewenst optreden als gespreksleider.

Leave a Reply