info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Pensioen in eigen beheer afgeschaft!

//
Posted By
/
Comment0

Met Prinsjesdag schoot de kogel dan toch door de kerk. Het pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft. Staatssecretaris Wiebes maakt daarmee een einde aan een moeilijk dossier, dat voor veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) een bron van zorg is.

Wil Vennix, partner bij De Beer Accountants en Belastingadviseurs: “Nu er duidelijkheid is, kunnen dga’s samen met hun accountant en belastingadviseur onderzoeken wat voor hen de beste oplossing is ten aanzien van hun pensioen. Want veel ondernemers hebben jarenlang pensioen in eigen beheer opgebouwd. Ook zij moeten nu bezien of én hoeveel geld er daadwerkelijk in de spaarpot zit voor hun oude dag.” Om dat te verklaren, moeten we even terug in de tijd.

Frank van Bergen, senior belastingadviseur en specialist pensioen eigen beheer bij De Beer: “Dga’s reserveerden jarenlang geld voor hun oude dag in hun eigen BV in plaats van het af te storten bij een verzekeringsmaatschappij. Dat potje vormde toen een stevige aftrekpost en het geld bleef beschikbaar voor de onderneming. De leeftijd dat je met pensioen mocht was 60 jaar en de pensioenvoorzieningen namen flink toe. Totdat de economische crisis toesloeg. De pensioenleeftijd werd verhoogd, naar 65 en nu 67 jaar. Veel bedrijven hadden het geld uit de pensioenpotjes nodig om overeind te blijven. En de marktrente liep terug, terwijl de belastingdienst bleef rekenen met een rendement van 4 procent. Daardoor ontstond er een verschil tussen de fiscale waarde van de pensioenpot en de werkelijke (‘commerciële’) waarde. Ondernemers die scheidden, moesten hun ex-partner betalen volgens de werkelijke waarde. Dat betekent nu dat de pensioenpot vaak leeg is, een groot aantal BV’s geen dividend kunnen uitkeren en dat menig dga te weinig middelen heeft om zijn of haar oude dag goed door te komen. Een problematische situatie. Reden dat mijn collega Wil hiervoor via diverse kanalen aandacht heeft gevraagd. Zijn pleidooi leidde eind 2012 tot kamervragen, waardoor er beweging kwam in het dossier. Met Prinsjesdag presenteerde de staatssecretaris eindelijk zijn voorstel om definitief te stoppen met het pensioen in eigen beheer. Na de verwachte instemming door de Tweede en Eerste Kamer vervalt per 1 januari 2017 de mogelijkheid om verder pensioen op te bouwen in eigen beheer. En tijd voor actie, want veel ondernemers hebben dagelijks last van hun pensioen in eigen beheer.”

Frank van Bergen (links) en Wil Vennix kennen alle ins en outs van het lastige dossier van het pensioen in eigen beheer. “Goed dat er nu duidelijkheid is. Al betekent het niet voor elke dga goed nieuws.” Wat kunt u doen?

Frank: “In feite zijn er drie mogelijkheden. De dga kan het pensioen afkopen, zijn pensioenvoorziening omzetten in een spaarpotje in hun BV of hij kan niets doen.

Bij het afkopen van het pensioen wordt uitgegaan van de fiscale waarde. De BV betaalt de dga het bedrag van de fiscale pensioenvoorziening en daarmee is het pensioen afgewikkeld. Om dit aantrekkelijk te maken, is een deel van de afkoopsom vrijgesteld van belasting. In 2017 is dit tarief het meest aantrekkelijk. Belangrijke voorwaarde natuurlijk is dat er voldoende geld in de BV is om de afkoopsom daadwerkelijk te kunnen uitkeren aan u als dga of toch minimaal de verschuldigde loonbelasting te kunnen afdragen. Het tweede alternatief is om de pensioenreservering om te zetten in een zogeheten oudedagsvoorziening in de BV. De dga mag die voorziening niet verder opbouwen, maar het spaarsaldo groeit wel door de rente. Dit potje krijgt de dga in 20 jaar tijd in gelijke termijnen uitgekeerd als pensioen, waarbij het belast is met inkomstenbelasting. Als derde mogelijkheid kan de dga ervoor kiezen om niets te doen. Dat mag. Wel blijven de huidige regels van kracht en houdt hij eventueel last van de hierboven omschreven knelpunten.”

Om te onderzoeken wat voor u de beste optie is, kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur. Want elke situatie is anders en er is altijd een maatwerkoplossing nodig.

Pensioen opbouwen na 2017

Wil besluit: “Naast het oplossen van het pensioen in eigen beheer, wil een dga ook nadenken over het opbouwen van pensioen na 2017. Daarbij zijn er tal van mogelijkheden, zoals het aflossen van de hypotheek, een opbouw in de vorm van vermogen of banksparen. We bekijken graag samen met de ondernemer de mogelijkheden en onderzoeken samen wat het beste past bij zijn wensen.”

Leave a Reply