info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Compleet dossier zorgt voor het beste advies

//
Posted By
/
Comment0

Voor een goede advisering is het van belang dat uw dossier zo compleet mogelijk is. In het kader van estate planning is het van belang dat wij op de hoogte zijn van uw gezinssamenstelling, de inhoud van een eventuele samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden en uw testament.

Zonder kennis van het huwelijksgoederenregime van onze cliënten kunnen we bijvoorbeeld de aangiften inkomstenbelasting niet goed invullen. Daarnaast zijn de huwelijksvoorwaarden van belang om vast te stellen of er eventueel verrekenbedingen uitvoering behoeven. U kunt daarbij denken aan een periodiek verrekenbeding waarbij de overgespaarde inkomsten jaarlijks moeten worden gedeeld. Als een dergelijk verrekenbeding is opgenomen en u verrekent niet jaarlijks, dan moeten bij echtscheiding alsnog alle overgespaarde inkomsten (inclusief herbeleggingen) worden verrekend. Dit kan er toe leiden dat de helft van het vermogen aan de andere echtgenoot toekomt! Indien wij de huwelijksvoorwaarden in ons dossier hebben, kunnen we bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting het te verrekenen bedrag berekenen en voor u en uw echtgeno(o)t(e) ter ondertekening vastleggen in een overeenkomst.

Daarnaast is het van belang om uw huwelijksgoederenregime of de inhoud van uw samenlevingscontract en testamenten te kennen om daarmee bij wijzigingen in de fiscale wetgeving of uw persoonlijke situatie te kunnen beoordelen of deze documenten aanpassing behoeven. Tot slot is kennis van de inhoud van deze documenten van belang om te kunnen beoordelen of er juridische of fiscale aandachtspunten zijn op dit moment of in geval van overlijden.

Als wij de hiervoor genoemde stukken nog niet in ons bezit hebben, vraagt uw adviseur u mogelijk om een kopie van eventuele huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst en testamenten aan ons te verstrekken. Het spreekt voor zich dat wij uw vertrouwelijke documenten ook vertrouwelijk behandelen. Om die reden bewaren wij deze documenten in een beveiligde omgeving waar alleen uw persoonlijke adviseur toegang toe heeft.  Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of uw huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst of testament? Dan horen wij dat graag van u. Zo kunnen wij u optimaal adviseren ten aanzien van uw estate planning én uw aangiften op een juiste wijze opstellen.

Leave a Reply