info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Teruggaaf btw op oninbare vorderingen eenvoudiger

//
Posted By
/
Comment0

Wanneer een ondernemer een prestatie verricht en btw voldoet aan de Belastingdienst, kan hij de btw terugkrijgen wanneer zijn afnemer de vergoeding uiteindelijk niet betaalt. Aangezien de huidige procedure voor het terugvragen van btw te ingewikkeld is, is er een nieuwe regeling in de maak.

Huidige regeling

Om nu de btw terug te vragen moet de ondernemer per oninbare vordering een afzonderlijk verzoek indienen bij de Belastingdienst en kan dit niet via de btw-aangifte. De ondernemer heeft pas recht op teruggaaf van btw op het moment dat blijkt dat een vordering niet is of niet zal worden betaald. In de praktijk is het lastig om vast te stellen wanneer dit moment zich voordoet. Hierdoor dient een ondernemer een verzoek regelmatig in het verkeerde tijdvak (te vroeg of te laat) in en heeft dus geen recht op teruggaaf van btw.

Voorgestelde wetswijziging
In het belastingplan 2017 is een voorstel opgenomen om deze punten te vereenvoudigen.

1.  Volgens het wetsvoorstel is een vordering oninbaar wanneer de vordering één jaar na het moment dat de vordering betaald had moeten worden, nog niet is voldaan. Daarmee is de onduidelijkheid opgelost.

2.  Daarnaast hoeft de ondernemer geen apart teruggaafverzoek meer in te dienen. De btw-teruggaaf verloopt via de reguliere de btw-aangifte.

3.  Als tegenhanger van de éénjaarstermijn bij teruggaaf betekent ook wat voor de niet-betalende afnemer. Hij moet de afgetrokken of niet betaalde btw -die hij binnen één jaar voor een vordering had moeten betalen- terugbetalen via zijn btw-aangifte.

Overgangsrecht

Er komt een overgangsregeling voor vorderingen die vóór 1 januari 2017 opeisbaar zijn, maar op basis van de huidige regeling nog niet oninbaar zijn. Voor deze vorderingen geldt dat de termijn van één jaar start op 1 januari 2017. Hierdoor zijn deze vorderingen uiterlijk per 1 januari 2018 oninbaar voor de btw-teruggave.

Er is vooralsnog geen overgangsrecht voor de afnemer die vóór 1 januari 2017 de btw in aftrek heeft gebracht voor leveringen of diensten en deze niet heeft betaald.

Leave a Reply