info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Uitfasering pensioen eigen beheer voor Nederbelgen: pas op de plaats

//
Geschreven door
/
Reacties0

In Nederland is op 1 april 2017 de Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer in werking getreden. Deze wet biedt directeuren-grootaandeelhouders de gelegenheid om hun pensioen eigen beheer hetzij af te kopen hetzij om te zetten in een oudedagsverplichting. (Lees hier uitgebreid over dit onderwerp)

Belgisch rijksinwoners met pensioenrechten jegens een Nederlandse BV kunnen niet zo maar gebruik maken van de mogelijkheden van de Wet Uitfasering. Behalve met de Nederlandse belastingregels hebben zij namelijk te maken met de Belgische belastingwet. Daardoor is onduidelijk wat er gebeurt als een Nederbelg zijn pensioen eigen beheer afkoopt. Nederland stelt 34,5% van de afkoopsom vrij, maar het lijkt er nu op dat België ‘gewoon’ gaat heffen over het vrijgestelde deel (en mogelijk over nog meer). De belastingdruk bij afkoop neemt daardoor uiteraard substantieel toe, waardoor afkoop in veel gevallen niet meer voordelig zal zijn. Ten aanzien van omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting is de onduidelijkheid ook groot. Mogelijk ziet België die omzetting namelijk als een belaste handeling, zodat bij omzetting Belgische personenbelasting verschuldigd zal zijn.

Aangekondigd is dat de belastingautoriteiten van Nederland en België in juni gaan overleggen over dit onderwerp. Hopelijk komt er dan ook snel duidelijkheid. Vooralsnog is ons advies om geen actie te ondernemen.

Laat een reactie achter