info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Afschaffing btw landbouwregeling

//
Posted By
/
Comment0

De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat landbouwers vanaf 1 januari 2018, net als alle ondernemers, btw moeten berekenen over de leveringen en diensten die zij verrichten.

De afschaffing van de landbouwregeling raakt de land- en tuinbouwers, bosbouwers en veehouders die nu nog niet geopteerd hebben voor de btw-heffing.

Met ingang van 1 januari 2018 moeten zij btw berekenen over de leveringen en diensten die zij verrichten, een btw-administratie voeren en periodiek btw-aangiften indienen. Tevens kunnen zij de voorbelasting op de gemaakte kosten in aftrek brengen. Er geldt een overgangsregeling voor investeringen die zijn gedaan vóór 1 januari 2018. Hierdoor kan een landbouwer alsnog de btw op investeringen die in het verleden zijn gedaan, in de eerste btw-aangifte over 2018 in één keer in aftrek brengen. Dit kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

Veehandelsregeling

Door het vervallen van de landbouwregeling eindigt ook de veehandelsregeling per 1 januari 2018. Op grond van de huidige regeling vallen handelaren in paarden niet onder de landbouwregeling, maar kunnen zij op basis van de veehandelsregeling handelen alsof de landbouwregeling wél van toepassing is. Deze regeling komt te vervallen. Per 1 januari 2018 moeten alle veehandelaren bij de verkoop van landbouwpaarden 6% btw in rekening brengen. Voor niet-landbouwpaarden, zoals springpaarden, dressuurpaarden, is het 21% btw-tarief van toepassing.

Afschaffen 6% btw-tarief leveringen en diensten aan landbouwers

Door de afschaffing van de landbouwregeling komen er ook een aantal posten die onder de 6% btw-tarief vielen te vervallen. Denk hierbij aan diensten door agrarische loonbedrijven, fokinstellingen etc.

 

Flyer afschaffing btw landbouwregeling

Leave a Reply