info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Uitsluitingsclausule of insluitingsclausule?

//
Posted By
/
Comment0

In maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot inperking van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten aangenomen. In deze wet wordt het nieuwe wettelijke stelsel, ook wel het nieuwe huwelijksvermogensrecht genoemd, vastgelegd.

De wet zal in werking treden op 1 januari 2018 en zal gelden voor huwelijken gesloten op of na die datum. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2018 twee verschillende regelingen naast elkaar bestaan. Het is de bedoeling van de wetgever om het vermogen dat echtgenoten al voor het huwelijk bezitten, alsmede schenkingen en erfenissen, privé te laten blijven. Wat betekent dat nu voor uw testament waarin u vermogen aan uw kinderen nalaat en voor de schenkingen die u doet?

Huidige wetgeving

Als uw kinderen vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, zijn zij gehuwd in gemeenschap van goederen. Ontvangen schenkingen en erfenissen vallen in die gemeenschap. Ze worden dus gezamenlijk vermogen van uw kind en zijn/haar echtgenoot.  Als u bij een schenking of in uw testament heeft bepaald dat een uitsluitingsclausule van toepassing is, blijft het verkregen vermogen privévermogen van uw kind.

Nieuwe wetgeving

Zijn uw kinderen ná 1 januari 2018 gehuwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, dan geldt precies het omgekeerde. Door uw kind ontvangen schenkingen en erfenissen blijven onder het wettelijk stelsel privévermogen van uw kind. Als u tocht wilt dat de schenking of de erfenis in de gemeenschap valt, moet u dit bij de schenking of in een testament regelen met een insluitingsclausule.

Uitsluitingsclausule nog nodig?

Wellicht denkt u nu dat het niet meer nodig is om in uw testament een uitsluitingsclausule op te nemen. Dit is niet zo. Als u niet wenst dat ontvangen schenkingen en erfenissen in de huwelijksgemeenschap van uw kinderen vallen adviseren wij u nog steeds een uitsluitingsclausule op te nemen. Uw kind kan tenslotte ook zelf van de nieuwe regeling afwijken door huwelijkse voorwaarden op te stellen waarin zij bepalen dat schenkingen en erfenissen wel in de huwelijksgemeenschap vallen. Daarnaast blijft voor huwelijken die zijn gesloten vóór 1 januari 2018 gelden dat erfenissen en schenkingen in de huwelijksgemeenschap vallen.

Het blijft maatwerk

Als u niet wenst dat een schenking of erfenis bij echtscheiding van uw kind aan diens partner  toekomt moet u dus blijven uitsluiten. Als het vermogen ook bij overlijden niet mag toekomen aan een echtgenoot adviseren we u een tweetrapsmaking op te nemen waarin wordt bepaald aan wie het vermogen toekomt bij overlijden van uw kind. Mag de schenking of erfenis bij echtscheiding en/of overlijden juist wel toekomen aan een echtgenoot, dan moet een insluitingsclausule worden opgenomen. Door de insluitingsclausule zal mogelijk minder erfbelasting zijn verschuldigd. Het blijft dus maatwerk, daar verandert het nieuwe huwelijksvermogensrecht niets aan. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw adviseur bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs.