info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

‘Transitie versnellen naar duurzame economie’

///
Comment0

Interview met Cas van Arendonk van Smart Climate Opportunities

Geweldige uitvindingen kunnen het verschil maken voor mensen, de natuur en de economische ontwikkeling van ons land en de wereld. Toch sterven veel innovaties in schoonheid, doordat ze de markt en het grote publiek niet bereiken. Dat kan én moet anders, vinden Ruud Koornstra, Chris Veerkamp en Cas van Arendonk van de stichting Smart Climate Opportunities.

Beerbericht sprak met Cas van Arendonk. Deze bevlogen professional startte ruim 18 jaar geleden met twee vrienden Kirkman Company. Ze helpen bedrijven zich voor te bereiden op de wereld van morgen én daarbij 100 procent relevant voor al hun stakeholders te zijn. Inmiddels telt het bedrijf zo’n 75 professionals met tal van specialisaties. Bovendien leidde deze manier van ondernemen tot nieuwe bedrijven die zich hebben verenigd in een beweging onder de naam PoweredbyMeaning.

Transitie versnellen

Cas legt uit waar stichting Smart Climate Opportunities op inzet. “Wij willen de transitie versnellen naar een duurzame economie. Dat doen we door industrie, innovatie, kapitaal en wetenschap te verbinden als het gaat om energie, mobiliteit, voedsel, water, producten en materialen. Wij helpen innovators bij het vinden van kapitaal om hun ideeën te financieren en helpen grote bedrijven om duurzame ideeën uit te rollen. Door het creëren van deze verbinding én samen te gaan doen, zorgen we ervoor dat slimme technologie echt kan doorbreken bij het grote publiek. Dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van ons leven, onze nationale welvaart en de werkgelegenheid. Bovendien verminderen we de uitstoot van broeikasgassen. Zo versnellen we de realisatie van wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen zoals deze onder meer zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Het is belangrijk dat we deze doelstellingen nakomen. We staan daar niet alleen in. Ook de Nederlandse overheid neemt hierin steeds meer stelling. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de maatregelen die de regering nu neemt met het dichtdraaien van de gaskraan in Slochteren én de boodschap naar grote bedrijven dat ze het gebruik van gas moeten stoppen.”

Kansrijke projecten

Om te komen tot kansrijke projecten pakken ze alleen de beste ideeën op. Dat doen ze samen met een netwerk – een ecosysteem van partners. Cas geeft een voorbeeld van zo’n project. “We zijn op zoek naar nieuwe vormen van hernieuwbare energie. In Nederland is een nieuwe energieopslagvorm (waterstofkorrels) uitgevonden die ervoor zorgt dat 80% van de oorspronkelijke energie behouden blijft. Nu schommelt dat nog rond de 20%. Wereldwijd is dit de beste wijze van energieopslag en het mooie is dat het ook nog zonder complicaties of andere nadelen kan. We helpen het gebruik van deze energieopslagvorm zo snel mogelijk opschalen.  Het is ook noodzakelijk om het enorme energieverbruik wereldwijd terug te dringen. Daarvoor heeft de stichting een ander project. Cas: “Het datagebruik en de opslag ervan kost veel energie. Dat komt omdat elektronen pas bewegen als er spanning is. Slimme onderzoekers hebben uitgevonden dat fotonen (lichtdeeltjes) ook bruikbaar zijn hiervoor. Dat kost minder dan een promille aan energie. Het is alleen een totaal andere techniek. Deze  moet nog verder worden uitgewerkt. Daarmee is het nog onduidelijk of de kostprijs haalbaar is om deze energiebesparende oplossing wereldwijd in te zetten. De voortekenen zijn in ieder geval erg gunstig.

Infrarood als verwarming

Een derde project waar de stichting zich voor inzet, is het realiseren van nul op de meter bij sociale woningbouw. “Daarbij willen we infrarood inzetten bij het verwarmen van huizen. Alles wat massa heeft, wordt warmer met infrarood. Dat geldt dus ook voor het menselijk lichaam. De inzet van infrarood kost aanzienlijk minder energie (40 procent, red.) dan de huidige verwarming van een huis. We gaan zoals het er nu naar uitziet met een consortium voor een woningcorporatie 6000 woningen per jaar ombouwen. Daarbij zetten we ook andere duurzame en energiebesparende maatregelen in zoals een inductiefornuis, warmtepomp of zonnecellen. De eerste vier woningen zijn omgebouwd en de resultaten hiervan zijn veel belovend. Dat heeft ervoor gezorgd dat inmiddels 23 andere woningcorporaties ook belangstelling hebben om mee te doen. Dan zie je dat je samen echt impact kunt realiseren.”

Leave a Reply