info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

‘Juist nu aan de slag met de toekomst’

///
Comment0

Interview met Rob Kluyt, algemeen directeur Midpoint Brabant

“In de regio Hart van Brabant werken we al een aantal jaren heel goed samen op het gebied van logistiek, leisure, smart industry en zorg. Met ‘we’ bedoel ik overheid, onderwijs en ondernemers”, vertelt Rob Kluyt, algemeen directeur van Midpoint Brabant.

“Dat betekent dat we samen kijken waar kansen en uitdagingen liggen én deze samen oppakken. Dat doen we door het gezamenlijk opstellen van een economische ontwikkelopdracht. De komende periode wil ik aan de huidige koers aanscherpen en meer ambitie richting 2025 aanbrengen. Wat mij betreft gaan we de komende 7 jaren gestructureerd werken aan zo’n 70 projecten.”

Na zijn aanstelling in september maakte Rob een rondje langs belangrijke stakeholders. “Ik wilde graag zien waar nieuwe vragen lagen of nog niet aangehaakte agenda’s voorhanden waren. Het viel mij op dat er veel goed loopt in onze regio. Overheid, onderwijs en ondernemers weten elkaar goed te vinden en werken – ieder vanuit hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden – aan gezamenlijk ontwikkelde projecten. Toch zie ik voor de nabije toekomst een nog hoger ambitieniveau. De impact van nieuwe technologie is enorm en zal nog groter worden. Daar moeten we sneller en gerichter op inspelen. Daar ligt een mooie uitdaging die ons ook veel kansen biedt. Als we tenminste snel schakelen.”

Impact technologie

Volgens Rob moeten overheid, onderwijs en ondernemers samen onderzoeken hoe technologie ons gaat raken. “Ook is het belangrijk dat we bekijken wat technologie betekent voor de verdienmodellen én de mensen. Eerlijk gezegd denk ik dat de urgentie hiervoor nog niet bij iedereen scherp op het netvlies staat. De huidige economische groei maakt dat partijen erg leven in de waan van de dag.” Hij geeft een voorbeeld. “Veel organisaties hebben nu een focus op de werving en behoud van medewerkers. Maar… de vraag is of ze die in de toekomst nog wel nodig hebben. Ik wil onze partners graag uitdagen om met ons mee te denken en de waan van de dag even los te laten. Dan zorgen we samen dat we als regio op voorsprong komen in de naderende vierde industriële revolutie. Dat kan vanuit het stevige fundament dat we hebben. Laten we groot denken vanuit de multihelix én aansluiten op andere regio’s en zelfs het buitenland. Om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen die technologie laten werken voor de economische ontwikkeling van én de mensen in onze regio.”

Starters toe aan volgende stap

Rob ziet daarbij ook kansen weggelegd voor kleine en startende ondernemers. “Inderdaad, juist deze bedrijfjes kunnen zorgen voor innovaties die het verschil maken. Maar uit de cijfers van de Rabobank over onze regio blijkt dat te weinig starters echt goed uit de verf komen. Ook innovatieve, kleine ondernemers zijn toe aan een volgende stap. Die moeten we omarmen, samenbrengen en faciliteren. Dat doen we bijvoorbeeld met Gate2 Campus in Gilze en Rijen, House of Leisure in Oisterwijk en Station88 in Tilburg. In Gate2 bieden we onderdak aan bedrijven in het Smart Industry cluster, met de focus op Simulatie, Sensoring, 3D-printing. Start ups kunnen hier rekenen op (tijdelijke) faciliteiten en ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe business cases. Twee voorbeelden daarvan zijn: een test-installatie voor het voorkomen van het gebruik van chemicaliën in koelsystemen én een internationaal simulatorcentrum. Met House of Leisure stimuleren we de cross-sectorale samenwerking tussen bestaande bedrijven én zetten we in op de werving van nieuwe vestigers. Zo trekken we nog meer mensen uit binnen- en buitenland om hier hun vrije tijd door te brengen. De regio biedt hiervoor volop mogelijkheden. Dat levert een verdubbeling van het aantal banen en flink wat extra inkomsten op. Station88 biedt als huis voor ondernemerschap en innovatie een fantastische, nieuwe plek voor startende ondernemers. De energie die ik overal ervaar, geeft mij het vertrouwen dat we de komende tijd opnieuw stappen gaan zetten.”