info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Belastingheffing is samenspel tussen dienst en adviseurs

//
Posted By
/
Comment0

Ik trap een open deur in als ik vaststel dat de belastingadviseur onder vuur ligt. Enkele jaren terug openden OM en FIOD ‘de jacht op de facilitator’. De Belastingdienst maakt met enige regelmaat melding van fiscaal dienstverleners die frauderen met aftrekposten en toeslagen. Ook rondom de Panama en Paradise Papers kwam de adviseur nadrukkelijk in beeld. Wie deze nieuwsberichten tot zich neemt, kan de indruk krijgen dat de gemiddelde belastingadviseur zijn dagen vult met het via duistere vennootschappen op tropische eilanden wegsluizen van grijze en zwarte vermogens.

De werkelijkheid is een totaal andere. Verreweg de meeste adviseurs zijn druk doende om hun cliënten – met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf – te helpen niet ten onder te gaan in de fiscale jungle. De schatkist krijgt jaarlijks circa € 200 miljard aan btw, loonbelasting en premies relatief eenvoudig binnen door het bedrijfsleven in te schakelen als onbezoldigd incassobureau van de Belastingdienst. Als dank daarvoor lopen de ondernemingen vervolgens het risico van naheffingen en boetes, mochten ze eens een fout(je) maken. De eigen verplichtingen ten aanzien van onder meer vennootschaps- en inkomstenbelasting komen daar nog bovenop. Bedenk hierbij dat de aangifte inkomstenbelasting voor een particulier mede dankzij de vooringevulde aangifte voor velen steeds simpeler wordt, maar dat de belastingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd ondanks diverse vereenvoudigingsoperaties nog steeds zeer complex zijn.

Ondersteuning door een belastingadviseur is daarom geen luxe, maar veelal noodzaak om niet in de problemen te komen. En natuurlijk bekijkt die adviseur dan ook of zijn cliënt niet te veel betaalt en of er mogelijkheden zijn om de belastingdruk, binnen de kaders van de wet, te matigen. Sommigen willen dat spel scherp spelen en een enkeling wil zelfs – letterlijk of figuurlijk – de grens overgaan, maar het merendeel van de ondernemers wil vooral geen gedoe hebben, want dat leidt af van hun core business: ondernemen.

Nu is belastingadviseur, anders dan accountant, advocaat of notaris, geen wettelijk geregeld beroep. Maar ‘niet wettelijk geregeld’ betekent niet ‘ongeorganiseerd’, want circa 12.500 belastingadviseurs hebben zich aaneengesloten in twee beroepsverenigingen: het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Door hun lidmaatschap onderwerpen zij zich vrijwillig aan strikte eisen ten aanzien van opleiding, permanente educatie, beroepsregels en tuchtrecht. Waarom maken mensen het zichzelf zo moeilijk, zou men denken? Mijn antwoord: omdat ze trots zijn op hun vak en dit naar eer en geweten willen uitoefenen.

Dat daarbij fouten worden gemaakt is eerder een gegeven dan een risico. In de regel worden die in onderling overleg opgelost en waar dat niet lukt, biedt het tuchtrecht een onafhankelijke, praktische en goedkope rechtsgang. Niet het belang van de individuele belastingadviseur staat daarbij centraal maar de eer en waardigheid van het beroep en het vertrouwen dat het publiek daarin mag hebben. De zwaarste sanctie is royement en die straf wordt waar nodig ook daadwerkelijk uitgesproken. Overigens heeft ook de DG Belastingdienst het recht een klacht in te dienen en van die bevoegdheid wordt ook gebruik gemaakt.

Ik durf daarom de stelling aan dat de Nederlandse belastingadviesbranche als geheel zich absoluut niet hoeft te schamen en haar zaakjes dankzij zelfregulering juist uitstekend voor elkaar heeft. Mede als gevolg van de ingewikkeldheid van de belastingwetgeving en de vele wijzigingen daarin vormt de belastingadviseur een onmisbare schakel tussen ondernemer en fiscus en daarmee bij het ordentelijk laten verlopen van het fiscale proces. Zonder de professionele en integere medewerking van onze belastingadviseurs zou de bodem van de schatkist dan ook snel in zicht komen.

Natuurlijk is het voorgaande maar het halve verhaal. De andere helft van het verhaal wordt gevormd door de Belastingdienst, die vanzelfsprekend een even onmisbare schakel is in de belastingheffing. In het WFR Fiscaal Café op 16 november 2017 heb ik namens het RB onze visie gegeven op de ontwikkelingen bij de Belastingdienst (zie voor een verslag WFR 2018/11). Ik heb daar verwezen naar de brief die het RB in april 2017 samen met de VHMF heeft geschreven aan de informateur en de – toen – formerende partijen. In die brief riepen onze beide organisaties de politiek op tot verbetering van de belastingheffing en versterking van de Belastingdienst. Want anders dan men wel veronderstelt, hechten belastingadviseurs grote waarde aan een goed functionerende Belastingdienst. Twee elementen zijn daarbij van cruciaal belang: deskundigheiden bereikbaarheid. Beide aspecten staan door tal van oorzaken momenteel onder druk, ik hoef dat de lezers van dit tijdschrift niet uit te leggen. Ik heb in het WFR Fiscaal Café vervolgens namens het RB een aantal suggesties gedaan voor verbetering van de communicatie tussen de Belastingdienst en de adviesbranche. Ik heb een pleidooi gehouden voor voldoende ruimte voor vooroverleg, niet alleen voor multinationals en buitenlandse investeerders maar ook voor het midden- en kleinbedrijf! Ik heb mijn betoog afgesloten met de toezegging dat het RB graag met de Belastingdienst serieus in overleg gaat om de knelpunten samenaan te pakken. Gelukkig pakte DG Uijlenbroek die – letterlijk – uitgestoken hand direct aan en antwoordde hij graag op dat aanbod in te gaan.

Hopelijk is daarmee een eerste stap gezet om die twee hiervoor geschetste ‘halve verhalen’ over belastingheffing samen te brengen. Belastingdienst en belastingadviespraktijk hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en positie, dat moet vooral ook zo blijven, maar dat wil niet zeggen dat we lijnrecht tegenover elkaar moeten staan. Integendeel, we hebben beide belang bij een goed functionerende belastingheffing en laten we daarom samen werken aan verbetering daarvan.

Dit artikel is gepubliceerd in ‘Informatief’ (het tijdschrift van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën VHMF), maart 2018