info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Update teruggaaf btw oninbare vordering

//
Posted By
/
Comment0

Met ingang van 1 januari 2017 kunt u de btw op een oninbare vordering via de reguliere btw-aangiften terugvragen bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook gebruik maken van het overgangsrecht.

Huidige regeling

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Met ingang van 1 januari 2017 is de vordering in ieder geval oninbaar uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. U kunt de btw terugvragen via de reguliere btw-aangiften.

Overgangsregeling 1 januari 2018

Er geldt een overgangsregeling voor vorderingen waarbij de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 is verstrekken maar nog niet is ontvangen. De termijn van 1 jaar begint pas te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vorderingen op 1 januari 2018 in ieder geval als oninbaar worden aangemerkt indien de vordering nog steeds niet is ontvangen. In de eerste btw-aangifte over 2018 kunt u deze vorderingen aangeven en de btw terugvragen.

Terugbetalen btw

Indien u – na de btw-teruggave van de Belastingdienst-  alsnog het geld ontvangt van uw klant, dan moet u de ontvangen btw weer afdragen aan de Belastingdienst via de btw-aangifte.

Niet-betaalde crediteuren

Bovengenoemde regeling kent ook een tegenhanger. Een ondernemer mag de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek brengen voordat hij de factuur heeft betaald. Wordt de factuur niet of niet geheel betaald, dan moet hij de afgetrokken btw terugbetalen op het tijdstip waarop vast is komen te staan dat hij niet zal betalen of als één jaar is verstreken na de opeisbaarheid van het factuurbedrag.