info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Samenvatting Belastingplan 2019 Prinsjesdag 2018

///
Comment0

Bijgaand de samenvatting van het Belastingplan 2019 zoals gisteren door het Kabinet tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt. Het Belastingplan kent een aantal reeds aangekondigde maatregelen, deels nieuwe plannen.

  • Uit het oog springt onder andere het plan het Aanmerkelijk Belang tarief te verhogen. Niet naar 28,5% zoals eerder aangekondigd maar naar 26,25% in 2020 en 26,9% vanaf 2021. Er lijkt geen oplossing te komen voor bestaande winstreserves, ook die zullen hoger worden belast.
  • Verder  kondigt het Kabinet aan dat (vanaf 2020?) “schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de € 500.000 belast gaan worden in box 2”.

Of dit alleen geldt voor ongedekte rekening-courantschulden of ook voor leningen waarvoor goed onderpand is (bijv. vastgoed met hypotheek), is onduidelijk. Eveneens is niet helder of het ook voor bestaande schulden geldt. Gevreesd mag worden dat de maatregel vrij ruim zal werken.

Voor meer informatie over het Belastingplan verwijzen wij u naar ons Beerbericht 3 van 2018 of naar uw vaste adviseur bij De Beer.

Samenvatting Belastingplan 2019 Prinsjesdag 2018

Leave a Reply