info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Wat het Belastingplan nu juist voor u als DGA betekent.

///
Comment0

In de laatste uitgave van het Beerbericht is diep ingegaan op het nieuwe Belastingplan. Zo wordt er een artikel gewijd aan het Belastingplan 2019 zoals met Prinsjesdag gepresenteerd. Hier heeft u vast en zeker al veel over gelezen de afgelopen tijd. Maar heeft u zich ook afgevraagd wat het Belastingplan nu juist voor u als DGA betekent? Lees het hier.

Wat betekent het Belastingplan nu voor u als DGA?
Eén van de opvallende punten natuurlijk is de verhoging van het aanmerkelijk belang tarief naar uiteindelijk 26,9%, met ingang van 2021. Er was aangekondigd dat het naar 28,5% zou gaan dus dat is een meevaller maar er is nog steeds geen regeling voor bestaande winstreserves. Dus ook al zijn de winstreserves gevormd in tijden dat u nog niet genoot van de verlaagde vennootschapsbelasting, de uitkering naar privé wordt tóch belast met 26,9%. Wat daarvan zij, de kans lijkt nu reëel aanwezig dat dit bewaarheidt wordt en daarmee dus een lastenverzwaring voor u als DGA. Laat u daarom ook goed adviseren of u er verstandig aan doet de aanmerkelijk belangheffing ‘naar voren te halen’ en in 2019 nog dividend uit te keren tegen het tarief van 25%.

De vennootschapsbelasting gaat omlaag (zie elders) naar uiteindelijk 16% voor winsten tot € 200.000 en 22,25% voor winsten daarboven. Dat is natuurlijk goed nieuws, minder goed nieuws is dat dat (groten-)deels wordt bekostigd doordat u niet langer mag afschrijven over uw bedrijfsonroerend goed. Net zoals nu al het geval bij aan derden verhuurd onroerend goed, mag u nog slechts afschrijven tot aan de WOZ-waarde. Bent u zelf eigenaar van het onroerend goed waarin uw onderneming wordt uitgeoefend, dan zal dit een grote impact hebben.

Dus één van de meest verassende aangekondigde maatregelen uit het Belastingplan. Of beter gezegd, de Miljoenennota en daardoor nog niet precies vastgelegd in een concept-Wetsvoorstel: de verplichte sanering van grote schulden aan uw BV! In de Miljoenennota is opgenomen dat het kabinet (vanaf 2022?) “schuldverhoudingen van dga’s bij hun eigen bv boven de € 500.000 gaat belasten in box 2”. Of dat dit alleen gaat gelden voor ongedekte rekening-courantschulden of óók voor leningen waarvoor er een goed onderpand is (bijv. vastgoed met hypotheek), is daarbij niet 100% duidelijk. Eveneens is niet helder of het ook voor bestaande schulden geldt. Gevreesd mag worden dat de maatregel vrij ruim zal werken.

Al met al dus een gemengd beeld voor u als DGA. Duidelijk is dat na afgelopen jaren met relatief weinig nieuwe belastingwetgeving met grote impact, er voor u véél gaat veranderen. Is het niet nu al per 1 januari aanstaande, dan wel in de resterende jaren van dit kabinet.

Meer lezen over het Belastingplan 2019? Lees het volledige artikel hier.

 

 

 

Leave a Reply