info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Mag ik een vakantieaanvraag weigeren?

///
Comment0

U mag een vakantieaanvraag alleen weigeren als er een belangrijke reden voor is. Dat is niet zo maar het geval. De belangen van uw bedrijf en de werknemer moeten altijd goed worden afgewogen. Een belangrijke reden kan zijn dat de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord die niet op een andere manier kan worden opgevangen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als meerdere werknemers van een klein bedrijf tijdens de seizoenpiek vakantie willen opnemen en vervanging niet mogelijk is.

Als u vindt dat er een belangrijke reden is om de vakantieaanvraag te weigeren, moet u dit binnen twee weken na de aanvraag schriftelijk aan de werknemer laten weten. Doet u dit niet, dan is de vakantie vastgesteld volgens de wens van de werknemer. De termijn om te reageren op de vakantieaanvraag kan langer zijn als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen, maar alleen als de verlenging van de termijn schriftelijk is afgesproken en dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, de cao of het bedrijfs- of personeelsreglement.

Het is verstandig om de werknemer mondeling uit te leggen waarom zijn vakantieverzoek niet kan worden gehonoreerd voordat u hem schriftelijk informeert. Als u niet goed weet hoe u dit moet doen, kunt u HR om advies vragen. Ook moet u samen met de werknemer op zoek naar een andere periode waarin hij op vakantie kan. Als hij dat wil en als hij daarvoor voldoende vakantiedagen heeft, mag hij in ieder geval twee aangesloten weken vakantie opnemen.