info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Ranglijst van grote en kleine risico’s in de RI&E

//
Posted By
/
Comment0

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet er een ranglijst van risico’s komen op volgorde van ernst van de risico’s. Dit vormt de basis voor een strategie om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Het indelen van risico’s in klassen helpt bij het stellen van prioriteiten. De preventiemedewerker of werkgever moet immers kunnen bepalen wat zwaarder weegt: hinder door geluid voor veel werknemers, of gevaar voor enkele werknemers bij het werken met pletmachines? Door dit zogenoemde ‘risico ranking’ zijn situaties enigszins onderling te vergelijken. Dat maakt het makkelijker om te bepalen welke maatregelen in het plan van aanpak bovenaan de lijst moeten komen en als eerste moeten worden uitgevoerd.

Vijf klassen van risico’s

Een arbodienstverlener levert de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) meestal met een conceptplan van aanpak met een klasse-indeling van risico’s. Zo komt mogelijk letsel zonder verzuim in de laagste categorie. Een ramp zoals een explosie of ontsnapping van een giftige stof met enkele doden komt in de hoogste categorie.

De risicoscores zijn in vijf klassen in te delen:

  1. risico misschien aanvaardbaar, geen actie;
  2. mogelijk risico, vraagt aandacht;
  3. belangrijk risico, maatregelen vereist;
  4. hoog risico, directe verbetering vereist;
  5. zeer hoog risico, het betreffende werk direct stoppen!

Risico’s in kleinere organisaties

In een kleinere organisatie zonder grote risico’s kan het ook eenvoudiger. De preventiemedewerker kan met de werkgever, en bijvoorbeeld een teamleider of opzichter voor elk reëel gevaar in het werk een gezamenlijke inschatting maken:

  • is de kans dat het gevaar zich voordoet groot of klein?
  • is het effect groot of klein?

Deze inschatting leidt vervolgens tot drie klassen:

  1. kans en effect zijn allebei klein: er is een klein risico;
  2. één van die twee (kans of effect) is groot: er is matig risico;
  3. kans en effect zijn allebei groot: er is groot risico.

Leave a Reply