info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Het belang van schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2020

///
Comment0

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft tot doel om het verschil tussen vaste en flexibele dienstverbanden kleiner te maken. Hiertoe is een aantal maatregelen genomen. Zo wordt het voor werkgevers voordeliger om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. De hoogte van de WW-premie wordt namelijk afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst.

Lage en hoge WW-premie

De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om hun werknemers een vast contract te bieden. Daarom komt er per 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor vaste contracten. De oude sectorpremie en de algemene Awf-premie komen te vervallen. Om de lage premie te mogen toepassen, is het van belang dat u schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uw werknemer bent aangegaan. Bovendien moet de arbeidsduur eenduidig zijn vastgelegd. Het hoge tarief ligt 5 procent hoger dan het lage tarief. Het hoge tarief geldt voor iedereen die geen vast contract heeft (zoals flex-contracten, tijdelijke contracten en 0-urencontracten) en het lage tarief voor mensen met een vast contract. De premiedifferentiatie vindt dus per werknemer plaats en niet langer per sector.

Wat is een ‘vast contract?

Om duidelijk te maken wat een vast contract is, heeft de wetgever een duidelijke omschrijving gemaakt: ’schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen’. Dat maakt smokkelen met de definitie van een vast contract erg moeilijk. De werkgever zou bijvoorbeeld een vast 0-urencontract kunnen aanbieden. Maar daarmee is de ‘omvang van de te verrichten arbeid’ dus niet vastgelegd. De hoge premie kan ook met terugwerkende kracht worden geheven, zodat beëindiging van een vast contract binnen de proeftijd ook geen lagere premie oplevert. In zo’n geval wordt de premie herzien.

Arbeidsovereenkomst op papier

Om aannemelijk te maken dat u aan de voorwaarde voor de lage premie voldoet is een arbeidsovereenkomst op papier een vereiste. De Belastingdienst beoordeelt op basis daarvan of u terecht de lage WW-premie toepast.

In de praktijk

Heeft u de arbeidsovereenkomst nog niet schriftelijk vastgelegd? Is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door het verstrijken van de tijd inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden maar ligt dit nog niet schriftelijk vast? Het schriftelijk vastleggen van de afspraken scheelt u flink in de kosten.

Voor controles moeten werkgevers voor werknemers voor wie zij een lage premie afdragen, een kopie van de arbeidsovereenkomst opnemen in hun loonadministratie. Verder wil het kabinet dat de aard van het arbeidscontract voortaan op de loonstrook staat. Hiermee weet de werknemer beter wat voor soort contract hij heeft.

De Beer Accountants & Belastingadviseurs helpt u graag
Met de komst van de WAB doet u er waarschijnlijk goed aan eens kritisch te kijken naar de kosten en baten van uw flexwerkers. Het is goed mogelijk dat het voordeliger is om een flexwerker in vaste dienst aan te nemen, na 1 januari 2020. Daarbij moeten wel de langetermijnrisico’s voor de organisatie mee worden gewogen.

Heeft u hulp nodig bij het inventariseren en/of opstellen van arbeidsovereenkomsten? Wilt u meer weten over de gevolgen van de WAB voor uw dienstverbanden en/of organisatie? Neem dan contact op met Gijs Outmaijer, HR Consultant bij De Beer.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl