info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Uitfasering pensioen eigen beheer voor Nederbelgen

//
Posted By
/
Comment0

Omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting alsnog mogelijk voor Nederbelgen

De uitfasering van het eigenbeheerpensioen was problematisch voor Nederbelgen. Afkoop van het pensioen was voor hen meestal niet gunstig, omdat Nederland weliswaar een korting gaf maar België daarover ging bijheffen. Over omzetting in een oudedagsverplichting nam de Belgische Belastingdienst nog geen standpunt in, waardoor onzeker was of dit mogelijk was zonder Belgische belastingheffing over de totale waarde van het recht.

Gevolg was dat de boel muurvast zat en de meeste Nederbelgen niets deden. Nu loopt de termijn dat je kan uitfaseren eind dit jaar af en gelukkig is onlangs alsnog een goedkeuring van de Belgische Belastingdienst verschenen. Als de ontvanger van de uitkering daarnaast nog als directeur van de BV werkt en daarvoor een salaris geniet, heeft Nederland heffingsrecht over de ODV-uitkering (dat is het attractiebeginsel, de uitkering wordt dan toegerekend aan het directeursmandaat). Als er geen directeurssalaris meer wordt genoten, komt het heffingsrecht aan België toe.

Wat wel een probleem kan zijn, is afstorting van de ODV naar een verzekeringsmaatschappij of bank (‘externe lijfrente’). Volgens Nederlands belastingrecht is dat mogelijk zonder heffing, maar de Belgische Belastingdienst wil in die situatie wel heffen over de waarde van het totale recht. Of dat terecht is, wordt betwist maar men kan die discussie eenvoudig voorkomen door niet af te storten en de ODV in de BV te laten.

Zie bijgaand artikel in het FD

——————————————————————————————————————-

In Nederland is op 1 april 2017 de Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer in werking getreden. Deze wet biedt directeuren-grootaandeelhouders de gelegenheid om hun pensioen eigen beheer hetzij af te kopen hetzij om te zetten in een oudedagsverplichting. (Lees hier uitgebreid over dit onderwerp)

Belgisch rijksinwoners met pensioenrechten jegens een Nederlandse BV kunnen niet zo maar gebruik maken van de mogelijkheden van de Wet Uitfasering. Behalve met de Nederlandse belastingregels hebben zij namelijk te maken met de Belgische belastingwet. Daardoor is onduidelijk wat er gebeurt als een Nederbelg zijn pensioen eigen beheer afkoopt. Nederland stelt 34,5% van de afkoopsom vrij, maar het lijkt er nu op dat België ‘gewoon’ gaat heffen over het vrijgestelde deel (en mogelijk over nog meer). De belastingdruk bij afkoop neemt daardoor uiteraard substantieel toe, waardoor afkoop in veel gevallen niet meer voordelig zal zijn. Ten aanzien van omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting is de onduidelijkheid ook groot. Mogelijk ziet België die omzetting namelijk als een belaste handeling, zodat bij omzetting Belgische personenbelasting verschuldigd zal zijn.

Aangekondigd is dat de belastingautoriteiten van Nederland en België in juni gaan overleggen over dit onderwerp. Hopelijk komt er dan ook snel duidelijkheid. Vooralsnog is ons advies om geen actie te ondernemen.