info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Wetswijzigingen per 1 januari 2020 voor HR

///
Comment0

De komende jaarwisseling heeft voor werkgevers en werknemers veel wetswijzigingen in petto, zeker in vergelijking met voorgaande jaren. Wat verandert er precies in de wet- en regelgeving per 1 januari 2020?

Organisaties moeten rekening houden met de volgende veranderingen per 1 januari 2020:

 • De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt in werking. De wet zorgt voor nieuwe regels voor flexwerk, het ontslagrecht, de transitievergoeding en de WW-premie.
 • De AOW-leeftijd blijft door het pensioenakkoord in 2020 66 jaar en 4 maanden. Werknemers kunnen daardoor eerder met pensioen dan vóór het pensioenakkoord was bepaald.
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat omlaag. Het maximumbedrag per werknemer per kalenderjaar gaat naar € 1.000. Daarnaast halveren de bedragen van het jeugd-LIV.
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) zorgt ervoor dat de publieke aanstelling van veel ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke arbeidscontract.
 • Een ontslagvoorziening uit de cao hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding om in de plaats van deze transitievergoeding te komen.
 • De werkkostenregeling (WKR) wijzigt op enkele punten. Zo gaat er over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom een vrije ruimte van 1,7% gelden.
 • Het bijtellingspercentage voor privégebruik van de elektrische auto van de zaak stijgt van 4% naar 8%. Dit percentage geldt tot een waarde van € 45.000.
 • Een ter beschikking gestelde fiets krijgt een forfaitaire bijtelling van 7%.
 • Het wettelijk minimumloon stijgt naar € 1.653,60 bruto per maand voor een fulltimer.
 • Een deel van de premies voor de volks- en werknemersverzekeringen wijzigen.
 • Werken wordt in veel gevallen lonender door wijzigingen in de inkomstenbelasting.
 • Door tijdelijke wijzigingen hoeven veel pensioenfondsen pensioenen niet te korten in 2020.
 • De opbouw van de premies voor de werkhervattingskas (Whk) verandert.
 • De maximale korting van een collectieve zorgverzekering gaat omlaag naar 5%.
 • Kleine werkgevers kunnen een MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten.

Andere wetswijzigingen voor personeel en arbeid in 2020

Later in 2020 volgen meer relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving. Zo kunnen werkgevers vanaf 1 april een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte, hebben werknemers vanaf 1 juli recht op aanvullend geboorteverlof en ontstaat er voor mkb’ers vanaf maart 2020 de mogelijkheid om subsidie voor scholingsinitiatieven aan te vragen.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply