info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Wet arbeidsmarkt in balans houdt gemoederen bezig

///
Comment0

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een paar weken geleden in werking getreden. Werkgevers- en werknemersorganisaties willen nu graag ervaringen horen vanuit het werkveld en hebben hiervoor meldpunten opgericht.

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Met de WAB wil het kabinet de verschillen tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract verkleinen, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers in vaste dienst te nemen. Het is uiteraard nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen van de nieuwe wet. Tot nu toe horen werknemers- en werkgeversorganisaties zowel positieve als negatieve geluiden. Omdat de organisaties ook graag de ervaringen van werkgevers en werknemers zelf willen horen hebben zij meldpunten opgericht.

FNV ziet zowel positieve als negatieve ontwikkelingen van de WAB

Vakbond FNV vangt signalen op dat werkgevers de WAB proberen te ontduiken. In het verlengde hiervan ziet FNV een nieuwe markt ontstaan van adviseurs die werkgevers helpen bij het bedenken van constructies om de werkgeversrisico’s af te wentelen op werknemers. FNV heeft op haar website een notitie geplaatst waarin zij een aantal praktijkvoorbeelden noemt waarbij de nieuwe wet voor werknemers ongunstig uitpakte. Zo werden de tijdelijke contracten van oproepkrachten niet verlengd om te voorkomen dat dat de werkgever ze een vaste arbeidsomvang moest aanbieden. Maar FNV hoort ook dat werkgevers juist meer vaste contracten aanbieden of contracten met een vaste arbeidsomvang. FNV verwacht dat de komende maanden duidelijk zal worden welke situaties de overhand zullen krijgen.

Vakcentrale en werkgeversorganisaties richten meldpunten op

De vakcentrale voor professionals (VCP) wil de komende maanden inventariseren hoe de WAB in de praktijk werkt. Hiervoor heeft de VCP een meldpunt in het leven geroepen waar werknemers hun ervaringen met de WAB kwijt kunnen.
Een aantal werkgeversorganisaties hebben ook gezamenlijk een meldpunt ingesteld. Op de website Werkt de WAB voor jou? kunnen werkgevers hun vragen en zorgen over de WAB uiten. De werkgeversorganisaties willen op die manier te weten komen hoe de WAB uitpakt voor werkgevers. De initiatiefnemers van het meldpunt hebben eerder campagne gevoerd tegen de WAB. Hiermee hebben zij bereikt dat jonge werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken onder de lage WW-premie vallen.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply