info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Thuiswerken

///
Comment0

In deze checklist zijn de aandachtspunten opgenomen die belangrijk zijn bij het invoeren van een thuiswerkregeling.

Aandachtspunten

Als een werknemer een verzoek tot thuiswerken indient op basis van de Wet flexibel werken , moet de werkgever rekening houden met het volgende:

 • Is de werknemer op de datum dat thuiswerken in zou moeten gaan, meer dan 26 weken in dienst?
 • Is het langer dan een jaar geweest (vanaf moment aanvraag) dat de werknemer een verzoek heeft ingediend op basis van de Wet flexibel werken?
 • Is het verzoek minimaal twee maanden voor de datum dat het thuiswerken ingaat, ingediend?

Wanneer bovenstaande vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, moet de werkgever het verzoek in behandeling nemen. Bij afwijzing van het verzoek moet de werkgever dit schriftelijk beargumenteren.Als de werkgever niet op tijd beslist, is het verzoek overeenkomstig de aanvraag van de werknemer automatisch van toepassing.

Functie en werkzaamheden

 • Is de functie (of een deel daarvan) geschikt voor thuiswerken?
 • Kan de werknemer de werkzaamheden (of een deel daarvan) zelfstandig uitvoeren?
 • Kunnen de werkzaamheden goed gepland en georganiseerd worden?
 • Bestaat er duidelijkheid over de verwachte werkresultaten bij zowel de werkgever (leidinggevende) als bij de werknemer?
 • Kan de werknemer overweg met internet, e-mail en telefoon?
 • Worden er duidelijke afspraken gemaakt over bereikbaarheid er werkuren van de werknemer?
 • Is er voldoende inhoudelijke begeleiding en controle?
 • Is er voldoende mogelijkheid voor overleg met collega’s en leidinggevende?
 • Is er voldoende ondersteuning vanuit het bedrijf, zowel technisch als procesmatig?
 • Kan de beveiliging van het dataverkeer worden gewaarborgd?
 • Wordt er een thuiswerkregeling opgesteld tussen werkgever en werknemer?
 • Wordt er (in aanvulling op de arbeidsovereenkomst) een thuiswerkovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer?

Thuiswerkplek

 • Heeft de werknemer thuis de beschikking over een geschikte werkruimte?
 • Kwalificeert de werkruimte als een werkplek in fiscale zin zodat de voorziening op de werkplek tegen nihil gewaardeerd kunnen worden?
 • Wie controleert de geschiktheid van de werkruimte thuis voor het thuiswerken?
 • Biedt de werkgever voldoende technische en ergonomische middelen om veilig en gezond te kunnen thuiswerken?
 • Zijn de kosten voor de werkruimte gebruikelijk en aangewezen als werkkosten?

Thuiswerkregeling

In de thuiswerkregeling kunnen de volgende zaken worden opgenomen:

 • in welke functies (of functiegroepen) thuis kan worden gewerkt;
 • aantal dagen dat er thuis gewerkt kan worden (bijvoorbeeld maximaal twee dagen per week of de helft van de werktijd om te voorkomen dat werknemers op al te grote afstand van hun werk komen te staan);
 • bereikbaarheid/tijdstippen;
 • werkruimte-inrichting door de werkgever, vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling; 
 • hoe de controle op de werkplek plaatsvindt, arbeidsomstandigheden;
 • vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en -middelen;
 • eventuele geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens;
 • eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging bedrijfsmiddelen, et cetera).

Thuiswerkovereenkomst

In de thuiswerkovereenkomst  kunnen individuele afspraken over de volgende zaken worden vastgelegd:

 • de dagen of uren waarop de werknemer thuis werkt;
 • de manier en de tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar is voor klanten en collega’s;
 • de manier waarop de werkruimte is ingericht;
 • de beveiliging van de apparatuur;
 • de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van de inrichting van de werkruimte en apparatuur;
 • de vergoeding die de werkgever geeft voor het gebruik van privémiddelen;
 • de manier waarop de controle van de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkruimte in zijn werk gaat;
 • de aansprakelijkheid bij schade aan apparatuur of bedrijf (bijvoorbeeld door computervirussen).

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply