info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Fiscale maatregelen coronavirus

//
Posted By
/
Comment0

De regering heeft recent economische maatregelen bekend gemaakt als gevolg van het coronavirus waaronder enkele fiscale maatregelen. Op deze laatste gaan wij onderstaand nader in.

Uitstel van betaling

Betalingsproblemen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting door coronavirus? In dat geval is vanwege bijzondere omstandigheden voor ondernemers onder voorwaarden uitstel van betaling mogelijk.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Stuur een brief naar de Belastingdienst waarin u vraagt om uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting en leg in deze brief uit hoe u door de uitbraak van corona in de betalingsproblemen bent gekomen. In of bij de brief moet een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld uw accountant of uw belastingadviseur van De Beer) worden opgenomen. Uit de verklaring van deze deskundige moet blijken dat het om een gezonde en levensvatbare onderneming gaat die voldoet aan de volgende voorwaarden:

– De onderneming heeft op dit moment werkelijk bestaande betalingsproblemen en het gaat bijvoorbeeld niet om nog te verwachten betalingsproblemen.
– De betalingsproblemen van uw onderneming zijn van tijdelijke aard.
– De betalingsproblemen van uw onderneming worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

De Belastingdienst beoordeelt vervolgens na ontvangst van de brief/verklaring of u uitstel krijgt. Tijdens deze beoordeling worden geen (verdere) invorderingsmaatregelen genomen door de Belastingdienst. Op dit moment gaan wij er vanuit dat rente is verschuldigd aan de Belastingdienst als er later wordt betaald. Aangekondigd is dat ondernemers de komende tijd geen verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen ontvangen van de Belastingdienst. Vooralsnog is het niet duidelijk of dit alleen geldt als tijdig een volledig verzoek om uitstel van betaling is gedaan of ook in andere gevallen.

Wijziging voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten als gevolg van het coronavirus, hebben de mogelijkheid om de Belastingdienst te (laten) verzoeken om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020 te verlagen. Aangekondigd is dat een dergelijk verzoek door de Belastingdienst zal worden ingewilligd, zodat onmiddellijk minder belasting hoeft te worden betaald of eerder op een voorlopige aanslag 2020 betaalde belasting terug wordt ontvangen van de Belastingdienst.

De volledige brief aan de Tweede Kamer kunt u hier lezen. Paragraaf 1.4 gaat over de fiscaliteit.

Leave a Reply