info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

//
Posted By
/
Comment0

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind maart de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen als gevolg van het coronavirus, kunnen bij verruiming de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling voor MKB-kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Hoe de regeling in de praktijk zal uitwerken is op dit moment nog onvoldoende duidelijk.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Leave a Reply