info@debeer.nl
(013)-211 64 00
Day

maart 18, 2020

Uitstel van betaling van belastingen

//
Posted By
/
Comment0
Ondernemers inclusief zzp’ers kunnen nadat aangifte is gedaan en voor wat betreft de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting nadat een aanslag is ontvangen, de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting. Nadat het verzoek – waarin de...
Read More →

Compensatieregeling getroffen sectoren

//
Posted By
/
Comment0
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen....
Read More →

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

//
Posted By
/
Comment0
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de tijdelijke verruiming BMKB opengesteld, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.Voor de aanvraag dient u zich te wenden tot uw huidige bankier.

Qredits

//
Posted By
/
Comment0
Heeft u een financiering bij Qredits lopen en bent u getroffen door de coronacrisis dan kunt u een beroep doen op een uitstel van aflossing voor een termijn van maximaal 6 maanden.https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

dga-salaris

//
Posted By
/
Comment0
Als de omzet door de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus is gedaald dan is het verdedigbaar om tijdelijk voor de dga een lager (gebruikelijk) loon in aanmerking te nemen. Eventueel kan dit loon onder omstandigheden worden verlaagd...
Read More →