info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (WTV)

///
Comment0

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).
 
Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.
 
Vanaf heden kan er dus geen werktijdverkorting meer worden aangevraagd. De aanvraag voor het NOW kan nog niet worden ingediend. De datum wordt later bekend gemaakt. De tegemoetkoming is niet afhankelijk van de datum van aanvraag, maar gaat om het omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
 
Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Dus bij een omzetverlies van 50% is de tegemoetkoming 45% (verlies x maximale korting). Bij volledig omzetverlies geldt een maximale tegemoetkoming. Toetsing vindt achteraf plaats. Misbruik van de regeling zal naar onze verwachting leiden tot forse boetes.
 
De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.
Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 
De komende periode zullen de maatregelen worden uitgewerkt en gepreciseerd waardoor er nog veranderingen kunnen plaatsvinden.
 
Een van de volgende situaties is op u van toepassing:

  1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de wtv met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.
  2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indienen.
  3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangt u opnieuw bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.
  4. U heeft geen WTV-vergunning aangevraagd. U wacht op verdere informatie vanuit het ministerie over het noodfonds.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply