info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Bijstand voor zelfstandigen

//
Posted By
/
Comment0

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Voor het indienen van de Bbz-aanvraag voor de gemeente Tilburg en omliggende gemeenten dient u een melding hiertoe in te dienen via de volgende link:  

https://www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/

Valt u hier niet onder dan kunt u zich wenden tot de gemeente van uw woonplaats.

Wanneer de regelingen zijn uitgewerkt zullen de gemeenten hun best doen om de aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken.

Definitie zelfstandige

De Bbz-regeling omschrijft een zelfstandige als een belanghebbende van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die:

  • arbeid levert voor een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent in Nederland en daar in zijn inkomensvoorziening van afhankelijk is;
  • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan; en voldoet aan het urencriterium zoals opgenomen in artikel 3.67 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit betekent een aantal van 1225 uur per jaar  dienstbaar aan de onderneming.

Leave a Reply