info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Uitstel betaling pensioenpremies mogelijk vanwege coronacrisis

//
Posted By
/
Comment0
 • Werkgevers kunnen uitstel betaling pensioenpremie aanvragen.
 • Dit gaat voor werkgevers om substantiële bedragen.
 • Pensioenfondsen horeca, reisbranche en detailhandel verruimen de betalingstermijnen.

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor de betaling van pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, wordt maatwerk geboden op basis van de volgende oplossingsrichtingen:

 • Betalingsregeling
  Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
 • Ruimere betalingstermijnen
  De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers – binnen de wettelijke mogelijkheden – verruimd.
 • Minder strikt invorderingsbeleid
  Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Het gaat vooralsnog alleen om uitstel van premiebetaling voor bedrijven waar de nood hoog is. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.

Check site pensioenuitvoerder
Wij raden werkgevers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies aan de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of met ons.

Horeca, reisbranche en detailhandel
Pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel kondigen al concrete maatregelen aan. Zo stelt het pensioenfonds Horeca & Catering de premie van maart uit tot eind april en verlengt InRetail de betalingstermijn van 30 naar 90 dagen, mits werkgever er om vraagt. Ook de reisbranche verlengt de betalingstermijn van 14 naar 45 dagen.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply