info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Uitstel van aflossing leningen bank zakelijk en privé

//
Posted By
/
Comment0

Zoals eerder gemeld kunnen MKB-ondernemingen met een financiering van maximaal € 2,5 miljoen, die in de kerngezond zijn, voor maximaal 6 maanden uitstel krijgen van hun aflossingen.

Dit is door de ABN AMRO, Rabobank, ING, Triodos en de Volksbank gezamenlijk besloten.

Indien u hier gebruik van wil maken dient u zich te melden bij uw bank. Inmiddels hebben de banken ook op hun websites de nodige vragen en procedures vermeld om de aanvragen soepel te laten verlopen.

ABN AMRO is de bank die nog een stap verder gaat door voor deze financieringen automatisch de aflossingen en rentebetalingen 6 maanden op te schorten. Wilt u als klant geen gebruik maken van deze regeling dan dient u dit voor 31 maart aan te geven via onderstaande link.

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html

Daarnaast hebben de genoemde banken gezamenlijk besloten dat particulieren die in de problemen komen 3 maanden uitstel kunnen krijgen van aflossing en rente voor hun hypothecaire leningen.

Indien u hier gebruik van wil maken dan kunt zich wenden tot uw eigen bank.

Leave a Reply