info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

//
Posted By
/
Comment0

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is het mogelijk dat een ondernemer tijdelijk en buiten zijn/haar invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te (laten) dienen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting.

Op grond van een brief van 19 maart 2020 van de staatssecretaris van Financiën is het mogelijk om voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling te krijgen zonder het overleggen van nadere informatie zoals een verklaring van bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur. Het is óók mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. De Belastingdienst vraagt dan om nadere informatie te verstrekken (mogelijk alsnog een verklaring van een accountant of belastingadviseur), maar hierover is heden nog niets bekend. Wij leggen de berichtgeving voor nu als volgt uit. Het is mogelijk om eerst drie maanden uitstel van betaling te vragen en dit indien nodig te verlengen (waarvoor dan dus mogelijk nadere gegevens moeten worden aangeleverd).

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat een ondernemer na het tijdig indienen van de aangifte en na de ontvangst van een (naheffings)aanslag uitstel kan aanvragen. Dit betekent op dit moment dat voor de lopende maand nog geen uitstel voor de omzetbelasting en de loonbelasting dient te worden aangevraagd, maar dat dit pas nodig is als naheffingsaanslagen zijn opgelegd.

Zodra de Belastingdienst het verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Leave a Reply