info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

//
Posted By
/
Comment0

Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren is inmiddels geactualiseerd.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Gebruik hiervoor het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code u nu heeft en welke SBI-code u meent te moeten hebben.

Wiebes en Keijzer laten weten: “Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is’”.

Voor alle informatie over TOGS, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

Leave a Reply