info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Aanvraag van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

//
Posted By
/
Comment0

Beste relatie,

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande belangrijke aandachtspunten voor de aanvraag van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

  • U bent verplicht om de subsidie NOW uitsluitend te gebruiken voor de betaling van de loonkosten. Vraagt u uitstel van betaling voor de loonheffingen houdt hier dan rekening mee en reserveer het bedrag dat overblijft na uitbetaling van de netto lonen aan het personeel.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now-wat-en-voor-wie

of door te bellen met de belastingtelefoon 0800-0543. Via dit nummer kunt u nagaan of er reeds een rekeningnummer voor de teruggaaf staat geregistreerd  en kunt u ook de gegevens voor uw inlog (gebruikersnaam en wachtwoord) opvragen. Deze worden dan binnen 10 werkdagen verzonden per post in twee aparte enveloppen.

Leave a Reply