info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 wordt verder uitgebreid

//
Posted By
/
Comment0

Beste relatie,

Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande de  belangrijkste maatregelen zoals deze nu bekend zijn. De aanvragen voor de NOW worden reeds ingediend en de meeste klanten hebben de wegen naar de andere loketten inmiddels ook gevonden. Gisterenavond is bekend gemaakt dat de TOGS verder wordt uitgebreid.

Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Het kabinet heeft 7 april 2020 besloten om per uiterlijk 15 april 2020 de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen toegevoegd. De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Komt uw sector niet terug op de lijst? Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

  1. De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  2. Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn café en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
  3. U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden. 
  4. U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  5. Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  6. Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  7. Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
  8. Uw onderneming is niet failliet. 

Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Leave a Reply