info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Online bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst

//
Posted By
/
Comment0

Bent u ondernemer en is uw onderneming in de problemen als gevolg van corona? Dan kunt u zoals eerder gecommuniceerd online bijzonder uitstel van betaling van belastingen (laten) aanvragen voor 3 maanden bij de Belastingdienst.

Hoe werkt het?

U stuurt het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ in. Door onderstaande link aan te klikken, komt u na het inloggen met DigiD (zie hieronder) bij het formulier.

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden

In het formulier laat u de Belastingdienst weten voor welke belastingen u uitstel van betaling wilt.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Voor de volgende belastingen geeft u in het formulier voor elke belasting apart aan of u uitstel van betaling wilt: assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Inloggen met DigiD

U logt in met uw DigiD. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan kan een bestuurder, werknemer, of wij zijnde een medewerker van De Beer, inloggen met zijn/haar eigen DigiD.

De DigiD waarmee wordt ingelogd, slaat de Belastingdienst niet op en deze wordt ook verder niet gebruikt door de Belastingdienst. In het formulier worden de gegevens ingevuld van uw onderneming, inclusief uw RSIN of BSN (zie hieronder). Wanneer uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling wordt behandeld, dan gaat de Belastingdienst uit van die gegevens.

RSIN of BSN (voorheen: sofinummer)?

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN. Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Wat gebeurt er nadat de Belastingdienst het verzoek om uitstel van betaling heeft ontvangen?

Nadat de Belastingdienst het formulier heeft ontvangen, wordt het verzoek zo snel mogelijk verwerkt. Dit betekent dat u de betaling van de aanslagen voor deze belastingen voor 3 maanden mag uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor nog geen bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd? Dan zal voor die belastingaanslagen apart uitstel aangevraagd moeten worden. Dat kan weer met het online formulier.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020.

U vraagt zelf uitstel van betaling aan

Dan worden wij graag hierover geïnformeerd door  de onderstaande schriftelijke ontvangstbevestiging naar ons te sturen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van de Belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt 1 ontvangstbevestiging per uitstelverzoek, ook als u met 1 uitstelverzoek voor meerdere aanslagen uitstel van betaling hebt gevraagd.

Uitstel aan laten vragen door De Beer

In dat geval ontvangen wij graag tijdig de aanslagen waarvoor u uitstel van betaling wenst te ontvangen met het verzoek of wij hiervoor uitstel van betaling willen aanvragen waarna wij tot actie overgaan. Indien u vervolgens van de Belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangt naar aanleiding hiervan dan deze graag óók naar ons doorsturen.

Vragen & antwoorden over de periode uitstel van betaling

  • Wat is het startmoment van het verleende uitstel?

Op eenmalig verzoek krijgt een ondernemer uitstel van betaling.

Het uitstel geldt voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

  • Schuift de 3 maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend?

Nee. De ondernemer krijgt uitstel van betaling voor de periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die 3 maanden opgeschort.

Voorbeeld:
Een ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient de ondernemer een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020.

Let op: door in het bovenstaande voorbeeld op 4 mei 2020 om uitstel van betaling te verzoeken, wordt de invordering opgeschort tot 4 augustus 2020. Dus door op het einde van betalingstermijn het verzoek in te dienen in plaats van in dit voorbeeld bijvoorbeeld 21 april 2020, wordt de invordering opgeschort tot een latere datum.

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. De ondernemer hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

  • Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken vóór de crisis?

Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering bij de ondernemer automatisch drie maanden wordt opgeschort, nadat hij een verzoek voor uitstel heeft ingediend. De ondernemer kan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt de ondernemer dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

  • Schuift de termijn van uitstel op voor latere aanslagen?

Nee. De ondernemer kan uitstel vragen voor drie maanden of langer. Als hij drie maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook af na drie maanden. Als de ondernemer langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor drie maanden opgeschort. Aan het eind van die drie maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derden verklaring). Als de ondernemer drie maanden uitstel heeft gevraagd en hij heeft hier niet genoeg aan, zal hij een nieuw verzoek moeten indienen.

Leave a Reply