info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Betaling 13e maand heeft geen effect op NOW

///
Comment0

Als een werkgever de tegemoetkoming van de NOW heeft aangevraagd, maar in januari 2020 een 13e maand heeft uitgekeerd, zou dit nadelig voor hem kunnen uitpakken. Om dit te voorkomen, filtert UWV de 13e maand er bij de eindafrekening uit.

Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kunnen organisaties een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als ze veel omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis. Het kabinet heeft een verlenging van de NOW aangekondigd, met nieuwe voorwaarden: de NOW 2.0. De huidige NOW wordt tegelijkertijd ook aangepast. Eén van die aanpassingen is dat UWV een uitbetaalde 13e maand in januari 2020 uit de loonsommen ‘filtert’. 

Bij de vaststelling komt het goed

De verplichting om de loonsom van maart tot en met mei op hetzelfde niveau te houden als in de referentiemaand januari 2020 pakt nadelig uit als de werkgever in januari een 13e maand heeft uitgekeerd. Die maand is dan niet meer representatief. Het niveau van de loonsom is dan immers hoger dan de werkgelegenheid die daar tegenover staat. Het kabinet past de regeling hierop aan. UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een 13e maand, uit de loonsommen halen. Dit moet voorkomen dat een werkgever alleen vanwege de betaling van een 13e maand in januari de NOW-subsidie moet terugbetalen bij definitieve vaststelling, vanwege een dalende loonsom.

Geen nadelig effect van vakantiegeld

Bij de vaststelling van de subsidie zal UWV de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk vergelijken. Extra periode salarissen worden daarom uit de loonsommen gehaald. Dit geldt niet alleen voor een 13e maand, maar ook voor de uitbetaling van vakantiebijslag. Het uitbetalen van vakantiebijslag in mei heeft daardoor ook geen effect op de hoogte van de subsidie. Het blijkt echter niet mogelijk om andere incidentele betalingen uit de loonsom te filteren, zoals eenmalige bonussen.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply