info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Online bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen of verlengen

//
Posted By
/
Comment0

Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande de belangrijkste maatregelen zoals deze nu bekend zijn. Dit bericht staat geheel in het teken van het aanvragen van uitstel voor de betaling van belastingen.

Bent u ondernemer en is uw onderneming in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling van belastingen (laten) aanvragen voor 3 maanden bij de Belastingdienst. Hebt u na die 3 maanden nog langer uitstel nodig? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen.

Hoe werkt het?

Via de navolgende link:
Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen 
 
Inloggen met DigiD
U logt in met uw DigiD. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan kan een bestuurder, werknemer, of wij zijnde een medewerker van De Beer, inloggen met zijn/haar eigen DigiD.

Online formulier invullen
Nadat is ingelogd, is het mogelijk om het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling’ te openen en in te vullen.
Eerst dient een keuze gemaakt te worden:

  1. voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen

of

  1. het bijzonder uitstel van betaling verlengen

Ad 1 indien wordt gekozen voor uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden dan dient te worden aangegeven voor welke belastingen uitstel wordt gevraagd.

Ad 2 Als wordt gekozen voor verlenging dan dient te worden aangegeven hoe hoog de belastingschuld was toen u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg:
-A lager dan € 20.000? Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig.
-B € 20.000 of hoger? Bij een totale belastingschuld vanaf € 20.000 moet wel een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd.
 
 
Ad 2 het bijzonder uitstel van betaling verlengen c.q. langer dan drie maanden
Hier kan binnen de periode van drie maanden na het eerste (ad 1)  uitstelverzoek om worden gevraagd.
Bij het verzoek moeten de omstandigheden worden aangeven waardoor de onderneming door de coronacrisis is getroffen en langer uitstel noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Ook kan aan de hand van recente cijfers aannemelijk worden gemaakt dat de onderneming voorafgaand aan de coronacrisis levensvatbaar was. Tevens moet voor de belastingschuld waar uitstel voor wordt gevraagd voldaan zijn aan de aangifteplicht.

Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen
Bij een uitstel van langer dan drie maanden moet de ondernemer verklaren dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen worden mede begrepen winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben.

Bijlagen uploaden
De eventuele verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose kan aan het formulier worden toegevoegd. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan is het óók mogelijk om deze als bijlagen meesturen. Er wordt gevraagd deze documenten te uploaden als pdf en toe te voegen aan het online formulier. Maximaal 20 bijlagen kunnen worden toegevoegd.

Wat gebeurt er nadat het eerste verzoek door de Belastingdienst is ontvangen?
In dat geval mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen voor 3 maanden worden uitgesteld. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor uitstel is aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen.

Wat gebeurt er nadat het verzoek om verlenging door de Belastingdienst is ontvangen?
In dat geval mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen worden uitgesteld. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor verlenging van bijzonder uitstel is aangevraagd. Wanneer een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel wordt ontvangen, geldt dit tot van de Belastingdienst bericht is gekregen dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken. 
Indien aanslagen worden ontvangen voor belastingen waarvoor nog geen bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd? Dan dient voor deze belastingaanslagen apart uitstel te worden aangevraagd. Dat kan ook weer met het online formulier.
Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Ontvangstbevestiging
Nadat het verzoek online is ingestuurd, wordt een digitale ontvangstbevestiging ontvangen.
Ook wordt door de Belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek toegestuurd. Er wordt 1 ontvangstbevestiging per verzoek gestuurd, ook als 1 verzoek is gedaan voor meerdere aanslagen.

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

Leave a Reply