info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

NOW 2.0

//
Posted By
/
Comment0

Met de NOW 2.0 komen nu ook de loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bedrijven kunnen een deel van hun loonkosten dus nog 4 maanden langer gecompenseerd krijgen door de overheid, mits ze voldoen aan de subsidievoorwaarden.  

Aanvraag NOW 2.0 
Deze NOW 2.0 subsidie kan aangevraagd worden bij het UWV vanaf 6 juli 2020. Daarbij moet nog steeds minimaal 20% van de omzet (in vergelijking met 2019) zijn  weggevallen. De omzetdaling die hierbij van belang is, moet berekend worden over een periode van 4 maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat de NOW 2.0 wel precies op de NOW 1.0 periode moet aansluiten, indien die ook is aangevraagd.  

Gijs Outmaijer, HR Consultant bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs kan de aanvraag voor NOW 2.0 voor u uit handen nemen. U kunt hem hiervoor én voor alle NOW vragen bereiken op:
g.outmaijer@debeer.nl  
Tel: 06 14 10 00 77 

Voorwaarden NOW 2.0 
– Om in aanmerking te komen moet u als werkgever gedurende 4 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
– U betaalt uw werknemers 100% door.
– U bent als werkgever verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
– U bent verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
– U moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
– Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat u als werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. U legt hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. 
– Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. 

Aandachtspunten bij de berekening  
– De verwachte omzet in de 4 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 3, zodat beide cijfers zien op een omzet over 4 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten. 
–  De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren. 
– U gaat uit van de loonsom van maart 2020. Dit is de meest recente maand waarover het UWV de loongegevens heeft. 

Wanneer u een berekening wenst voor uw specifieke situatie neemt dan contact op met uw contactpersoon bij De Beer of met Gijs Outmaijer (g.outmaijer@debeer.nl). 

Betaling NOW 2.0 
De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat het UWV uw aanvraag heeft goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden. De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden. 

Voor welke werknemers vraagt u NOW 2.0 aan? 
De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die die het UWV gebruikt voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. 

Telt het loon van directeur-grootaandeelhouders mee voor de NOW 2.0? 
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is in dienst bij zijn eigen onderneming. Toch wordt zijn loon meestal niet meegenomen in de loonsom voor de berekening van de tegemoetkoming NOW. De meeste directeur-grootaandeelhouders zijn namelijk niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen (WW, Ziektewet en WIA). Zij betalen ook geen sociale premies over hun loon. Alleen loon waarover sociale premies worden betaald, telt mee voor de NOW.  

Wanneer telt het loon van een directeur-grootaandeelhouder wel mee? 
Soms is een directeur-grootaandeelhouder wel verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Dat is wanneer de directeur-grootaandeelhouder niet genoeg aandelen heeft om over zijn eigen ontslag te kunnen beslissen. Deze directeur-grootaandeelhouder betaalt wel sociale premies over zijn loon. Daarom wordt dit loon wel meegenomen in de loonsom voor de berekening van de tegemoetkoming NOW. 

Telt het loon van werknemers boven de AOW-leeftijd mee voor de NOW 2.0? 
Het loon van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt wordt meegenomen in de loonsom voor de berekening van de tegemoetkoming NOW. Deze werknemers zijn namelijk verplicht verzekerd voor de Ziektewet. Als werkgever betaalt u hiervoor sociale premies over hun loon.  

Ontslagvoorwaarden NOW 2.0 
Loonkostensubsidie die u ontvangt voor werknemers die u om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet u voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk.  

Eindafrekening 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als het voorschot hoger is dan 100.000 euro heeft u een accountantsverklaring nodig. Als het voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro is, dan dient u een verklaring van een derde partij laten zien die de omzetdaling bevestigt.

Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket. 

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

Leave a Reply