info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

In quarantaine na de vakantie: hoe zit het met loondoorbetaling?

///
Comment0

Geen arbeid, geen loon. Dat was tot 1 januari 2020 de hoofdregel in de wet. Dat wetsartikel is geschrapt en sinds 1 januari 2020 is de regel: geen arbeid, toch loon. Behalve als het niet kunnen werken voor rekening en risico van de werknemer komt.
Sinds 1 januari 2020 ligt de bewijslast door deze wetswijziging niet meer bij de werknemer, maar bij de werkgever. De werkgever moet sinds begin 2020 aannemelijk maken dat het niet verrichten van arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever moet dus kunnen onderbouwen en bewijzen waarom hij afziet van loondoorbetaling.

Vakantie in risicogebied

Kiest een werknemer er – ondanks het oranje of rode reisadvies – bewust voor om toch op vakantie te gaan naar het risicogebied? Dan weet de werknemer op voorhand dat dringend wordt geadviseerd dat deze na de vakantie twee weken in thuisquarantaine moet. Ook als de werknemer weet dat thuis werken niet mogelijk is. In dit voorbeeld zou een werkgever het aannemelijk kunnen maken dat de oorzaak van het niet kunnen werken voor rekening en risico van de werknemer komt. De werknemer zou in dit geval tijdens de twee weken thuisquarantaine dan ook geen recht hebben op loondoorbetaling. Kan de werknemer wel thuiswerken in quarantaine? Dan blijft het recht op loondoorbetaling bestaan. Hoe een rechter over bovenstaande voorbeelden zal oordelen is onbekend. Omdat het wetsartikel pas sinds begin van dit jaar geldt zijn er namelijk nog geen uitspraken van rechters die richting kunnen geven.

Wat kunt u wel of niet doen als werkgever?

Omdat er nog geen gerechtelijke uitspraken zijn over hoe om te gaan met loondoorbetaling in deze bijzondere situatie, is het voor werkgevers en werknemers onduidelijk wat de consequenties zijn. Wilt u als werkgever dat werknemers rekening houden met de quarantainemaatregelen? En wilt u er ook consequenties aan verbinden als ze dit niet doen? Bijvoorbeeld door loon in te houden als mensen er bewust voor kiezen om af te reizen naar risicogebieden en daardoor niet kunnen werken. Dan is het aan te raden om hierover vooraf schriftelijk te communiceren met uw werknemers.

Wij hebben een brief beschikbaar die u kunt verstrekken aan uw werknemers. Interesse? Stuur een bericht naar Gijs Outmaijer: g.outmaijer@debeer.nl

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply