info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen na 1 oktober 2020

//
Posted By
/
Comment0

Indien uw onderneming betalingsproblemen heeft door de coronacrisis dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst, of een eerdere aanvraag verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. Wanneer het bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen.
Ook begint vanaf 1 januari 2021 de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u 2 jaar de tijd.
Hieronder staat eerst een algemene uitleg over de gevolgen van het einde van het bijzonder uitstel. Daarna behandelen we een aantal specifieke situaties.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel
Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4de kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13de vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.
Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 2021 nog niet op tijd betalen? In dat geval dient nagegaan te worden of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld
In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt gedurende 2 jaar van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.
Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. In dat geval proberen wij samen met u en met de Belastingdienst naar een passende oplossing te zoeken.

Invorderingsrente
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Dit is (tijdelijk) verlaagd naar 0,01%. Deze wijziging is ingegaan per 23 maart 2020 en zal gelden tot en met 31 december 2021.  

Belastingrente
Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend. Een ander voorbeeld hiervan is wanneer een aanslag tot een hoger bedrag wordt vastgesteld dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan.
Voor aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting geldt als start van de periode 1 juli volgend op het belastingjaar. Dus voor het belastingjaar 2019 was dat 1 juli 2020. Door tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag te vragen, kan belastingrente worden voorkomen c.q. worden beperkt.
 
 
Het tarief van de belastingrente is normaliter 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook het belastingrente percentage is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging is ingegaan vanaf 1 juni 2020 met uitzondering van de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting is de verlaging ingegaan per 1 juli 2020. 
Vanaf 1 oktober 2020 wordt de belastingrente weer verhoogd, met één belangrijke wijziging: de belastingrente voor vennootschapsbelasting wordt tot en met 31 december 2021 ook op 4% gesteld, in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%.

De Belastingdienst informeert ondernemers over de nieuwe maatregelen
In september 2020 heeft u ontvangen of krijgt u binnenkort van de Belastingdienst een brief waarin u over het bovenstaande wordt geïnformeerd.
In december 2020 ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staan:

  • een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst, met:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Als u vóór 1 januari 2021 al (een deel van) uw belastingschuld wilt aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Wat kunt u nu doen in uw situatie?
Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, en wat dat voor u betekent, hangt af van uw situatie. Kijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

U hebt bijzonder uitstel en dit loopt af vóór 1 januari 2021
Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 1 oktober 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen.
U krijgt in december 2020 een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen
U hebt uitstel van betaling tot 1 januari 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u voldoen.
U krijgt in december 2020 een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

U vraagt vóór 1 oktober 2020 bijzonder uitstel aan en dit loopt af vóór 1 januari 2021
Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 1 oktober 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen. Ook als uw uitstel van 3 maanden nog niet is afgelopen.
U krijgt in december 2020 een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
 

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.
Gezien de vele vragen kan het voorkomen dat u niet direct te woord kan worden gestaan door onze specialisten. In dat geval wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd waarna u zo snel mogelijk
Wordt teruggebeld.
 
Daarnaast wijzen wij u op de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19,
de informatie van MKB Nederland https://www.mkb.nl/corona
en de kamer van koophandel https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers

Leave a Reply