info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers

///
Comment0

Vanaf 2021 kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte, pensionering of overlijden. Er bestaat ook al een compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag na 2 jaar ziekte.

Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt ook met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. In 2021 komt er een tweede regeling voor compensatie van transitievergoedingen bij. Vanaf volgend jaar hebben kleine werkgevers die hun onderneming beëindigen wegens pensionering of ziekte – onder voorwaarden – recht op compensatie van de betaalde transitievergoedingen. Dit is ook het geval als de werkgever overlijdt. Leidt het overlijden tot bedrijfsbeëindiging, dan kunnen betaalde transitievergoedingen in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

€ 35 miljoen beschikbaar voor compensatieregeling

Het kabinet begroot de zogenoemde Compensatieregeling transitievergoeding mkb bij bedrijfsbeëindiging vanaf 2021 op jaarlijks € 35 miljoen euro. Het precieze bedrag dat het kabinet per jaar voor de regeling nodig heeft, zal afhangen van het aantal compensatieaanvragen en de hoogte van de te compenseren transitievergoedingen.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bron: Rendement Online https://www.rendement.nl

Leave a Reply