info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Aanvullingen 3e steunpakket

//
Posted By
/
Comment0

Het zijn en blijven bijzondere tijden en voorlopig is het einde helaas nog niet inzicht zoals gisteren aangekondigd tijdens het persmoment van het kabinet. Graag informeren wij u over de gisteren bekend gemaakte aanvullingen op de steunmaatregelen. Alle reeds eerder bekend gemaakt regelingen kunt u teruglezen hier op onze website.

Uitbreiding TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Vanaf medio november wordt het mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij zullen u informeren zodra het mogelijk is om deze tegemoetkoming aan te vragen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

 • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30% niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.

Algemene informatie over TVL

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 

 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met een percentage vaste lasten per SBI code en een subsidiepercentage van 50%.
 • Berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Het percentage vaste lasten per SBI-code is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • Het aandeel vaste lasten van een bedrijf is minimaal € 3.000 per kwartaal. Dat wordt berekend met de normale kwartaalomzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimale subsidiebedrag is €750 euro en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per bedrijf, per kwartaal.
 • Het bedrijf stond voor 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op de vestigingseis zijn een paar uitzonderingen.
 • De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen. Een ondernemer kan ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen voor TVL. Deze aanvraagprocedure gaat over kwartaal 4 2020.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

 • Kwartaal 4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. TVL is vanaf medio november 2020 aan te vragen tot en met 29 januari 2021. Via RVO.nl kunt u zich inschrijven voor een update over de opening van TVL Q4 2020 
 • Kwartaal 1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021
 • Kwartaal 2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

Kan ik gelijk tot en met kwartaal 2 2021 TVL aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet. Een bedrijf moet ieder kwartaal via RVO een nieuwe aanvraag voor TVL doen.

De subsidie wordt berekend vanaf 1 oktober 2020. U kunt zich inschrijven voor updates over TVL via RVO.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • Op basis van de kwartaalomzet in 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, blijkt dat het bedrijf minimaal €3.000 euro aan vaste lasten in het kwartaal heeft.
 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 5110 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld. Door de uitbreiding van SBI-codes komen hier meer uitzonderingen bij. Dat wordt nog uitgewerkt. Houd deze website in de gaten.
 • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De TVL voor deze periode is tot uiterlijk 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2.500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven ook kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Dan kunt u naast het contact opnemen met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs altijd bellen met het KVK adviesteam via 0800 – 2117.

Leave a Reply