info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Aanvraag NOW 3

//
Posted By
/
Comment0

De derde aanvraagperiode van de NOW start maandag 16 november. UWV opent dan het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten voor de derde periode van de NOW-regeling. Aanvragen kan tot en met zondag 13 december 2020.

Gijs Outmaijer, HR Consultant bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs kan de aanvraag voor NOW 3 voor u uit handen nemen. U kunt hem hiervoor én voor alle NOW vragen bereiken op

g.outmaijer@debeer.nl
Tel: 06 14 10 00 77

NOW 3 Het kabinet heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) verlengd met drie tijdvakken van drie maanden, vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Gedurende de loop van deze negen maanden wordt de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten stapsgewijs afgebouwd en komt er meer ruimte om de loonsom te laten dalen. Vanaf het tweede tijdvak van NOW 3 is bovendien een omzetverlies van minimaal 30% vereist en vanaf het derde tijdvak daalt de maximale vergoeding per werknemer.

Algemene voorwaarden van NOW-3

 • Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten blijft 40%.
 • Het voorschot blijft 80% en wordt uitgekeerd in drie termijnen.
 • De subsidie van alle drie tijdvakken wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (en als de werkgever toen geen loonsom had, de loonsom van april 2020).
 • Voor de berekening van de omzetdaling wordt voor alle drie tijdvakken de omzet gedurende een (te kiezen) driemaandsperiode vergeleken met een vierde van de omzet van 2019. Er wordt vastgehouden aan vergelijking met de omzet van 2019 omdat de omzet in dat jaar nog niet is vertekend als gevolg van de coronacrisis.
 • Wanneer geen NOW 2 is aangevraagd kan een werkgever kiezen voor een tijdvak. Net als bij de vorige versies dienen de tijdvakken op elkaar aan te sluiten. Als er dus geen voorgaand tijdvak is gekozen omdat de subsidie niet is aangevraagd heeft men de volgende keuze:
  • 1 oktober: werkgever geeft dan het percentage omzetverlies door over oktober, november en december 2020.
  • 1 november: werkgever geeft dan het percentage omzetverlies door over november en december 2020 en januari 2021.
  • 1 december: werkgever geeft dan het percentage omzetverlies door over december 2020 en januari en februari 2021.
 • De eventuele korting van 5% op de totale NOW-subsidie vanwege grotere ontslagaanvragen die geldt voor NOW-2, komt te vervallen voor NOW-3. Voor NOW-3 wordt de subsidie ook niet meer verminderd met 100% van het loon van werknemers voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd, als deze werknemers tijdens de subsidieperiode nog in dienst zijn.
 • Zoals in bovenstaande tabel weergegeven, krijgen werkgevers ruimte om de loonsom met een bepaald percentage (het ‘vrijstellingspercentage’) te laten dalen zonder dat dit leidt tot vermindering van de subsidie. Als bijvoorbeeld de loonsom van 1 oktober tot en met 31 december 2020 (het eerste tijdvak van NOW-3) ten opzichte van driemaal de loonsom van juni 2020 is gedaald met maximaal 10%, heeft dit geen effect op de hoogte van de subsidie.

Leave a Reply